IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

CIKEL DELAVNIC RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA

RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA  je preventivno-podporni program s prvinami plesno-gibalne psihoterapije  in je povabilo v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja. Prostor, kjer (re)kreacija pomeni več kot gibanje.

Gre za proces, v katerem vsak zase opuščamo preživeto – vse tisto, česar več ne potrebujemo – in s tem ustvarjamo prostor za dotok sveže energije, novih idej in oblikovanje novih poti, ki bolj ustrezajo naši trenutni resničnosti. Prvinsko, avtentično, utelešeno in igrivo.

Program sem razvila  na temelju skoraj tri desetletja dolge poklicne poti na področju umetnostnih terapij in plesno-gibalne psihoterapije ter bogatih izkušenj z izvajanjem preventivnih in podpornih dejavnosti za ranljive posameznike in skupine. Več o meni lahko preberete tukaj,  več o tem, kaj me vodi pri mojem delu pa tukaj.

KAKO POTEKA?

Skupine se med seboj razlikujejo po potrebah in dinamiki. Skupno vsem je, da gre za cikel 12-ih srečanj po 90 minut (mala skupina). Vsako srečanje  ima tridelno strukturo: uvod in ogrevanje, osrednji del  in zaključek.

uvodnem delu je poudarek na ogrevanju in ozaveščanju telesa, ki  se prepleta z uglaševanjem s sabo in z drugi. To je ključnega pomena tudi  za razvoj občutka varnosti in zaupanja. Začnemo z dihanjem in preprostim gibanjem. Postopoma se razvija bolj aktivno, intenzivno gibanje – le to lahko  vključuje različne dele telesa,  pospeši dihanje, bolj ali manj poveča hitrost bitja srca ter dvigne krvni tlak in ima ob ogrevanju telesa tudi ugodne učinke na kardiovaskularni sistem. Ogrevanje vključuje tudi izmenjavo napetosti in sprostitve, ozaveščanje dihanja in povezanost dihanja ter gibanja. To predstavlja temelj raziskovanja različnih ritmov.

osrednjem delu poteka nadaljnje raziskovanje gibanja, doživljanja in vsebin, ki jih prinašajo posameznice_ki. Gibanje telesa  se tekom osrednjega dela posameznega srečanja razvija  kot gibanje v osebnem, medosebnem in širšem prostoru. Ravnovesje odkrivamo in vzpostavljamo vedno znova, skozi raziskovanje različnih nasprotij in polarnosti, tudi kot ravnotežje (statično in dinamično), pogosto začenši  z  raziskovanjem odnosa do teže in težnosti, v povezavi z občutenjem toka gibanja. Čuječe raziskovanje gibanja vključuje tudi različne drže in položaje, gibanje telesa v prostoru in v odnosu do…; hitrost/tempo, različne načine gibanja, ritem, simbolizem. Poteka lahko kot gibanje v različnih ravneh, smereh, z ustvarjanjem različnih vzorcev in oblik; v različnem tempu, bolj ali manj tekoče ali zadržano. Gibanje se  v osrednjem delu srečanja  postopoma povezuje s pomeni,; povezuje  nezavedno z zavestnim  ter odpira vrata za nove uvide, transformacijo, spremembo. Razvija se simbolizacija, vznikajo gibalne metafore. To omogoča  spoznavanje in predelovanje različnih, besedam tudi nedostopnih vsebin doživljanja, občutkov, čustev, podob, stališč, ki se nam razkrivajo skozi gibanje in odnose. Omogoča pa tudi nove izkušnje, pomaga pri odkrivanju virov moči ter podpira razvoj in osvajanje novih spretnosti.

zaključnem delu srečanja je v ospredju refleksija in nato »prizemljevanje« oziroma »sidranje« uvidov ter priprava na prehod v vsakodnevno stvarnost. Srečanje zaključimo z umirjanjem  in  pogovorom  (izmenjavo), ki mu sledi zaključni obred.

Del programa je uvodno individualno srečanje  z vsako_im  udeleženko_cem. Po zaključenem ciklu se lahko odločite tudi za nadaljevanje procesa v novem ciklu.

KAJ UDELEŽENKE_CI PRIDOBIJO?

Gre za strokovno utemeljen pristop, ki je usmerjen v doseganje spodaj navedenih ciljev. Udeleženci

– se sprostijo, razvijajo čuječnost in boljši stik s sabo, s tem pa tudi izboljšajo svojo komunikacijo z drugimi (uglaševanje);

– spoznavajo svoje telo in  se učijo prepoznavati, kaj jim sporoča;

–  izboljšajo prepoznavanje znakov stresa, postopoma bolje uravnavajo stres in se učijo upravljanja s stresom;

–  izboljšajo ravnovesje telesa, čustev, razuma in duha, s tem se izboljša počutje, poveča se  zadovoljstvo s samim seboj in svojim življenjem;

–  izboljšana telesna gibljivost, razširjen repertoar gibanja, večja vitalnost;

– razvoj rezilientnosti (psihološke čvrstosti in odpornosti),  krepitev virov moči in odkrivanje novih virov;

– razvoj zdrave življenjske drže in smiselne življenjske orientacije, kar se odraža v sprejemanju vsakodnevnih odločitev in kvaliteti življenja.

Vse navedeno nam tudi v burnih časih in ob večjih spremembah pomaga varno voditi našo življenjsko barko do naslednjega pristana.

Za doseganje nekaterih ciljev je potrebno več ciklov, vendar že udeležba v enem ciklu delavnic udeleženkam_cem omogoči izkušnje, ki pomembno vplivajo na doživljanje samega sebe in situacije, kar s časom vodi v trajnejše spremembe doživljanja, stališč in delovanja.

Gre za podporno-preventivni  program s prvinami plesno-gibalne psihoterapije. Program ni primeren za posameznice_ke s težjimi, dolgotrajnimi in ponavljajočimi se težavami v duševnem zdravju. Te usmerjamo v zdravljenje in v druge primerne oblike individualnega in skupinskega dela.

UDELEŽENCI POTREBUJEJO: Potrebna so udobna oblačila, primerna za gibanje in  steklenička z vodo. Za udeležbo ni potrebno plesno predznanje ali izkušnje, prav tako ne posebna telesna pripravljenost.

KDAJ?  Srečanja potekajo 1x tedensko, v trajanju 90 min in sicer:

KJE ? RRRI poteka v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru, na naslovu Razlagova 22, Maribor oziroma po potrebi v najetem prostoru (primernem za gibanje) v neposredni bližini.

CENA: Cena za celoten cikel 12-ih srečanj v trajanju 90 minut je 180 evrov.  Omogočamo tudi plačilo  v 3 obrokih ( 3x 4 srečanja), v tem primeru je  cena 75 evrov za 4 srečanja.

DRUGO: Program izvajamo tudi v prilagojeni obliki (strnjeno) –   v obliki enodnevnih delavnic (petki popoldan, 16.00 do 20.00 ali sobote 9.00 do 13.00 ali 14.00 do 18.00).  Cena enodnevne delavnice v trajanju 4 ure je 60 evrov. Datumi enodnenih delavnic bodo objavljeni avgusta. 

Lahko se odločite tudi za kombinacijo enega cikla RRRI v kombinaciji z enodnevnimi delavnicami.

Dodatne informacije in prijave: alenka.lin.simonic@izis.si

030 799 444 .

Vabljene_i!

Alenka Lin Vrbančič Simonič, univ. dipl. ped. in fil., specialistka pomoči z umetnostjo (smer gibalno-plesna terapija);

certificirana psihoterapevtka (plesno-gibalna psihoterapevtka, R-PGP ZPGPS/EADMT in logoterapevtka)