IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

KDO SMO

Alenka Lin VRBANČIČ SIMONIČ, univ. dipl. pedagoginja in filozofinja z zaključenim programom izobraževanja za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami in MVO,  specialistka za pomoč z umetnostjo (smer gibalno-plesna terapija),  certificirana psihoterapevtka (plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/EADMT) in logoterapevtka),   strokovna vodja Inštituta IZIS

Kontakt: alenka.lin.simonic@izis.si , 030 799 444 

Alenka Lin Vrbančič Simonič  je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem za področji specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike ( študijski program za delo z otroki in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami in motnjami vedenja in osebnosti). Od leta 1996 se kontinuirano izobražuje in deluje na področju pomoči z umetnostjo, integrativne umetnostne terapije  in plesno-gibalne psihoterapije. Je  specialistka za pomoč z umetnostjo in plesno-gibalna psihoterapevtka registrirana pri Združenju plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije.*  Svoje znanje, delovanje in osebno izkušnjo je v letih 2018 -2022 obogatila in nadgradila tudi z izobraževanjem in diplomo  iz logoterapije (pod mentorstvom dr. Cvijete Pahljina, dr.med, spec.psih, logoterapevtke, program izobraževanja akreditiran pri Viktor Frankl Institute Vienna. )

Ima 2t let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Znanja plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije vključuje v svoje strokovno  delo na vseh področjih poklicne usposobljenosti. V okviru javne službe in pooblastil deluje kot svetovalna delavka v vzgoji in izobraževanju, učiteljica in izvajalka dodatne strokovne pomoči, tudi  kot strokovna sodelavka na področju duševnega zdravja in socialnega varstva. Izvaja različne preventivne dejavnosti, tudi oblike neposredne podpore, pomoči in svetovanja otrokom, mladostnikom in odraslim ter pri svojem delu  sodeluje z različnimi strokovnimi službami  ter strokovnjaki na  področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva. 

Je ustanoviteljica in strokovna vodja  Inštituta IZIS, kjer pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Prednostno se posveča  izvajanju psihosocialne pomoči in razvoju preventivnih dejavnosti. Prizadeva si za razvoj in vključevanje plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije pri delu z ranljivimi posamezniki in skupinami v različnih okoljih, pri čemer si prizadeva za sodelovanje in timski pristop. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in skupinami.  Dejavnosti pomoči z umetnostjo ter plesno-gibalno psihoterapevtska in logoterapevtska znanja vključuje v izvajanje igralnih uric in igralnih intervencij, kjer v okviru zgodnje obravnave združuje prvine preventivnega dela in celostne pomoči otrokom in njihovim družinam. Svoje delo opravlja pod  redno supervizijo, prav tako se kontinuirano izobražuje in strokovno usposablja  na področju psihoterapije, dodatna znanja pridobiva tudi iz  drugih strokovnih področij.  Je avtorica strokovnih člankov in predavateljica, aktivna udeleženka strokovnih posvetov in tudi mednarodnih konferenc. 

Kot aktivna članica  in od junija 2022 tudi predsednica Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov (ZPGPS)* je tudi predstavnica ZPGPS  v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) in članica strokovnega sveta SKZP ter delegatka v EADMT (Evropski zvezi za plesno-gibalno psihoterapijo). Je tudi članica Slovenskega društva za logoterapijo – LOGOS** in sodelavka Inštituta za logoterapijo.

Poročena, mati treh deklet. Neutrudna sanjalka in oblikovalka prostorov. Svoj prosti čas rada preživlja z družino in v naravi.

*Slovensko združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov je članica Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo in  polnopravna članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Pogoji za registracijo delujočih plesno-gibalnih psihoterapevtk/psihoterapevtov so usklajeni z zahtevami SKZP, EAP in EADMT.

**Društvo LOGOS je slovensko društvo za logoterapijo, polnopravna članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Dr. Aleksandra SCHULLER, magistrica pomoči z umetnostjo in registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka s specializacijama v jungovskem PGP pristopu Avtentično gibanje in v supervizijskem pristopu Ustvarjalna supervizija; strokovna sodelavka za področje psihoterapije (plesno-gibalna psihoterapija, jungovska analiza), supervizije in izobraževanja.

Aleksandra Schuller je magistrica pomoči z umetnostjo in registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka s specializacijama v jungovskem PGP pristopu Avtentično gibanje in v supervizijskem pristopu Ustvarjalna supervizijaV mladosti je bila ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti, vzporedno je študirala Primerjalno književnost in literarno teorijo ter doktorirala s področja literarnih/uprizoritvenih ved. Od leta 2019 je vključena v specialistični program iz analitične psihologije/jungovske analize pri International Association of Analytical Psychology (IAAP), od 2020 je tudi gostujoča študentka na C.G. Jung Institut Zürich-Küsnacht (CGJI).

Izkušnje z umetnostnoterapevtsko prakso v kliničnih in edukacijskih okoljih so podlaga njenega zaupanja v terapevtski potencial estetskega izkustva ter (samo)raziskovanja s pomočjo različnih umetniških medijev: dela z odraslimi, z malimi skupinami (Avtentično gibanje in integrativna umetnostna psihoterapija) in s posamezniki (jungovska analiza).

S svojim strokovnim delovanjem že vrsto let prispeva k razvoju in širši prepoznavnosti področja umetnostnih terapij. Je ena izmed pionirk integrativne plesno-gibalne psihoterapije, v obdobju 2018-20 dejavna tudi kot ustanovna predsednica Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije. Delno je zaposlena na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ), kot zunanja predavateljica pa sodeluje tudi z drugimi evropskimi univerzami s področja umetnosti, umetnostnih terapij in psihoterapevtskih znanosti. V slovenski visokošolski prostor je uvedla na umetniški praksi temelječe raziskovanje (Arts-Based Research), za kar je leta 2022 prejela Bartolovo nagrado UP FHŠ.Je članica strokovnega sveta Inštituta IZIS; članica Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije (ZPGPS) in Slovenskega združenja za analitično psihologijo (SZAP).

Ajda Perme, Master of Science in Art Psychotherapy (MSc AT), CPCAB Clinical Supervisor; strokovna sodelavka za področje psihoterapije (likovna psihoterapija), supervizije in  izobraževanja.

Ajda Perme je kvalificirana likovna terapevtka z mednarodnimi klinično likovno-terapevtskimi izkušnjami s skupinskim in individualnim delom na področju duševnega zdravja odraslih in mladostnikov, osnovnega in srednjega šolstva, socialnega varstva pri delu z družinami v stiski in prostovoljstva pri delu s slepimi in slabovidnimi. Magistrirala je iz likovne psihoterapije na Queen Margaret University na Škotskem in diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ima certifikat iz senzorno-motorične likovne terapije in diplomo iz klinične supervizije. Registrirana je pri britanski zvezi likovnih terapevtov in Evropski zvezi za likovno terapijo. Ajda supervizira likovne terapevte in druge psihoterapevte, ki jih zanima likovni proces v terapiji

dr. Peter SIMONIČ, univ. dipl. etnolog, kulturni antropolog in sociolog kulture, vodja skupnostnih programov sonaravnega bivanja, predsednik sveta zavoda Inštituta IZIS

Rojen v Mariboru 1969. Vse življenje aktiven v mestnem družbenem in kulturnem življenju. Delal je kot novinar in kulturni organizator. Od 1999 zaposlen na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je doktoriral z analizo praznovanj slovenske državnosti v obdobju tranzicije.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava Politično antropologijo, Ekonomsko antropologijo, Ekološko antropologijo, Aplikativno antropologijo in kulturni menedžment in vodi Magistrski (metodološki) seminar ter vaje Etnologija Evrope. Je Član uredniškega odbora znanstvene revije ARS & HUMANITAS (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), avtor mnogih člankov in knjig, organizator angažiranih projektov ipd. Opravlja raziskovalno delo v različnih projektih ter predava tudi na tujih univerzah. Več o tem si lahko preberete na spodnjih  povezavah:

V Inštitutu IZIS se Peter prednostno osredotoča na sonaravne skupnostne pobude in projekte.  Je predsednik sveta zavoda Inštituta Izis, deluje tudi kot 

Poročen, oče treh deklet. Glasbenik in vrtnar.

Kaja KOLMAN, magistrica profesorica inkluzivne pedagogike, strokovna sodelavka za področje vzgoje, učenja in poučevanja, zgodnje obravnave ter  inkluzivne pedagogike 
Kaja Kolman je magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Svojo poklicno pot je začela na Centru Gustava Šiliha Maribor v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom, trenutno pa je izvajalka dodatne strokovne pomoči v mariborskih vrtcih. Pri svojem delu se srečuje z otroki in mladostniki z raznolikimi močnimi področji in primanjkljaji. Meni, da otroci potrebujejo toplino, varnost in ljubezen, da lahko odkrivajo sami sebe in tako ob pomoči pedagogov rastejo. Pomembni so le pravi pristopi in ideje, ki k temu pripomorejo.

Aktivno deluje na področju vključevanja oseb s posebnimi potrebami in socialno ogroženimi – opravila je več tečajev slovenskega znakovnega jezika (trenutni nivo SZJ4), sodelovala pri projektu vključevanja otrok beguncev v socialno okolje, opravila izobraževanje Govorni razvoj otroka, Disleksija, Grafomotorika, ima licenco za presojevalko za skotopični sindrom …

Redno se izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter si tako pridobiva dodatna znanja za svoje raznoliko delo.

Nina LAZAREVIĆ, mag. profesorica spec. in reh. pedagogike, strokovna sodelavka za področje vzgoje, učenja in poučevanja, zgodnje obravnave ter spec. in rehabilitacijske  pedagogike 

Nina Lazarević je  magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno pot je začela na OŠ Gustava Šiliha Maribor kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v mariborskih vrtcih. Trenutno je zaposlena na OŠ IV Murska Sobota, kjer dela kot strokovna delavka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v vrtcih in osnovnih šolah v Pomurju. Pri svojem delu se srečuje z otroki in mladostniki z raznolikimi močnimi področji in primanjkljaji. Prav zaradi tega je vsak dan nek nov izziv, ki zahteva nove pristope in ideje.

Redno se izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter si tako pridobiva dodatna znanja za svoje raznoliko delo.

Melita GARVAS, prof. likovne pedagogike, specialistka pomoči z umetnostjo,  strokovna sodelavka za področje pomoči z umetnostjo in rehabilitacije. 

Melita  Garvas  živi in dela v mestecu Višnja Gora. V Srednji družboslovni šoli v Ivančni Gorici je imela čudovito podporo mentorjev in sovrstnikov v likovnem in pesniškem razvoju, kar je ugodno vplivalo na njen odnos do ustvarjalnosti. Kar je prejela, podaja naprej – prenaša v svoje delo z mladostniki ter drugimi posamezniki  in skupinami.

Končala je študij likovne pedagogike, od 2006 je specialistka pomoči z umetnostjo – specializirala se je za področji likovnost in drama. Zaposlena je kot vzgojiteljica mladostnikov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu domačega kraja.

Je tudi vsestranska ustvarjalka in umetnica. V okviru KUD Višnje Gore je  režirala  veliko gledaliških predstav,  dve predstavi  pa sta v celoti  njeno avtorsko delo: režija, scenografija in tekst. Piše pesmi in je avtorica likovnih del, izdeluje nakit in je plodno aktivna v “ustvarjalnici povezovanje skupin”. Izvaja gledališke, likovne in plesne delavnice: kot režiserka amaterske skupine, na rehabilitacijah, aktivih ali posebnih srečanjih namenjenih osebnemu razvoju.

Njeno glavno zanimanje pri delu z vsemi skupinami je ustvarjalno terapevtsko delo z namenom povezovanja skupin ter samouresničevanje posameznika.  Kot specialistka pomoči z umetnostjo ter izkušena mentorica mladim  sodeluje v različnih projektih Inštituta IZIS ter tako razširja  tudi svojo “ustvarjalnico povezovanja skupin”. Je članica strokovnega sveta Inštituta IZIS.

 V zadnjih  letih si Melita dovoljuje biti taka kot je: to se pozna v njenih likovnih in poetičnih zapisih.