IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

KDO SMO

Ožji tim Inštituta IZIS sestavljamo Alenka Lin Vrbančič Simonič, Peter Simonič,  Alenka Čokl , Melita Garvas in Nina Lazarević. Pridružuje se nam strokovna sodelavka Alja Gregor.  Več o nas si lahko preberete spodaj in tudi na posameznih označenih povezavah.

Alenka Lin VRBANČIČ SIMONIČ, univ. dipl. ped. in fil. , spec. PZU, registrirana plesno-gibalna terapevtka (ZPGTS/EADMT), specializantka logoterapije, ustanoviteljica, direktorica in strokovna vodja Inštituta IZIS

Kontakt: alenka.lin.simonic@izis.si , 030 799 444 

Alenka Lin Vrbančič Simonič  je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem za področji specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike. Od leta 2000 se kontinuirano izobražuje in deluje na področju pomoči z umetnostjo, integrativne umetnostne terapije  in plesno-gibalne psihoterapije. Je  specialistka pomoči z umetnostjo in plesno-gibalna psihoterapevtka registrirana pri Združenju plesno-gibalnih terapevtov Slovenije.

Ima 25 let delovnih izkušenj pri delu z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije.  V okviru svojega dela izvaja različne preventivne dejavnosti, tudi oblike neposredne pomoči otrokom. Sodeluje z različnimi strokovnimi službami ter svetuje staršem in vzgojiteljicam.

V Inštitutu IZIS  se prednostno posveča izvajanju plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije, izvajanju psihosocialne pomoči in razvoju preventivnih programov. Dejavnosti pomoči z umetnostjo ter plesno-gibalno terapevtska in logoterapevtska znanja vključuje v izvajanje igralnih uric in igralnih intervencij, kjer v okviru zgodnje obravnave združuje prvine preventivnega dela in celostne pomoči otrokom in njihovim družinam. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in  skupinami.  Svoje delo opravlja pod  redno supervizijo, prav tako se kontinuirano izobražuje in strokovno usposablja  na področju psihoterapije, dodatna znanja pridobiva tudi iz  drugih strokovnih področij.  Je avtorica strokovnih člankov in predavateljica, aktivna udeleženka strokovnih posvetov in tudi mednarodnih konferenc. Več o tem si lahko preberete v dokumentih na spodnjih povezavah.

Kot aktivna članica  Združenja plesno-gibalnih terapevtov (ZPGTS) je tudi predstavnica ZPGTS  v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) in članica strokovnega sveta SKZP. Je tudi članica Slovenskega društva za logoterapijo – LOGOS.

Poročena, mati treh deklet (starih 20, 13 in 11 let). Svoj prosti čas rada preživlja z družino in v naravi.

Peter SIMONIČ, doktor etnoloških znanosti, vodja skupnostnih programov sonaravnega bivanja, predsednik sveta zavoda Inštituta IZIS

Rojen v Mariboru 1969. Vse življenje aktiven v mestnem družbenem in kulturnem življenju. Delal je kot novinar in kulturni organizator. Od 1999 zaposlen na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je doktoriral z analizo praznovanj slovenske državnosti v obdobju tranzicije.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava Politično antropologijo, Ekonomsko antropologijo, Ekološko antropologijo, Aplikativno antropologijo in kulturni menedžment in vodi Magistrski (metodološki) seminar ter vaje Etnologija Evrope. Je Član uredniškega odbora znanstvene revije ARS & HUMANITAS (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), avtor mnogih člankov in knjig, organizator angažiranih projektov ipd. Opravlja raziskovalno delo v različnih projektih ter predava tudi na tujih univerzah. Več o tem si lahko preberete na spodnjih  povezavah:

V Inštitutu IZIS se Peter prednostno osredotoča na sonaravne skupnostne pobude in projekte.  Je predsednik sveta zavoda Inštituta Izis.

Poročen, oče treh deklet (20, 13 in 11 let). Glasbenik in vrtnar.

Alenka ČOKL,  univ. dipl. pravnica in  mediatorka z dodatnimi znanji s področja transakcijske analize, članica strokovnega sveta Inštituta IZIS in strokovna sodelavka  za področje socialnega varstva ter  preventivne programe

Alenka Čokl je univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot deset let se je urila na pravniških delovnih mestih (tako v pravosodju, v javnem in nevladnem sektorju kot tudi v gospodarstvu), Zaposlena je bila tudi kot strokovna delavka na Centru za socialno delo Maribor (na področju predhodnega svetovanja, pomoči družini za dom, rejništva in posvojitev). Zadnja leta se vse bolj posveča raziskovanju odnosov, komunikacije in preventivi.  Že med študijem je vzljubila mediacijo kot alternativno obliko reševanja spora, ki bi lahko bila bližje ljudem kot “sodbe v imenu ljudstva”. Svojo izobrazbo je kasneje dopolnila z mediatorsko in vse bolj spoznavala priložnosti, ki jih nudi mediacija – tako glede upravljanja s konflikti kot tudi za osebnostno rast. Da bi jo lahko bolje izvajala in da bi pravni izobrazbi dodala še psihološko in tako ljudi bolj celostno obravnavala, je vpisala študij transakcijske analize (kot veje psihoterapije, teorije osebnosti in komunikacije). Pridobljena znanja sedaj prepleta, iz njih pa nastajajo svojstvene delavnice, prirejene potrebam posameznih skupin. 
Pri svojem delu združuje in prepleta vse, kar je bilo do sedaj del njene poti, hkrati pa ne želi, da jo karkoli od tega preveč opredeljuje. Še naprej ostaja odprta za nova znanja in spoznanja, se redno izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter končuje študij transakcijske analize.

Nina LAZAREVIĆ, mag. profesorica spec. in reh. pedagogike, strokovna sodelavka za področje vzgoje, učenja in poučevanja, zgodnje obravnave ter spec. in rehabilitacijske  pedagogike 

Nina Lazarević je  magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno pot je začela na OŠ Gustava Šiliha Maribor kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v mariborskih vrtcih. Trenutno je zaposlena na OŠ IV Murska Sobota, kjer dela kot strokovna delavka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v vrtcih in osnovnih šolah v Pomurju. Pri svojem delu se srečuje z otroki in mladostniki z raznolikimi močnimi področji in primanjkljaji. Prav zaradi tega je vsak dan nek nov izziv, ki zahteva nove pristope in ideje.

Redno se izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter si tako pridobiva dodatna znanja za svoje raznoliko delo. Več o njenih dodatnih znanjih  na povezavi

Melita GARVAS, prof. likovne pedagogike, specialistka pomoči z umetnostjo, članica strokovnega sveta Inštituta IZIS in strokovna sodelavka za področje pomoči z umetnostjo

Melita  Garvas  živi in dela v mestecu Višnja Gora. V Srednji družboslovni šoli v Ivančni Gorici je imela čudovito podporo mentorjev in sovrstnikov v likovnem in pesniškem razvoju, kar je ugodno vplivalo na njen odnos do ustvarjalnosti. Kar je prejela, podaja naprej – prenaša v svoje delo z mladostniki ter drugimi posamezniki  in skupinami.

Končala je študij likovne pedagogike, od 2006 je specialistka pomoči z umetnostjo – specializirala se je za področji likovnost in drama. Zaposlena je kot vzgojiteljica mladostnikov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu domačega kraja.

Je tudi vsestranska ustvarjalka in umetnica. V okviru KUD Višnje Gore je  režirala  veliko gledaliških predstav,  dve predstavi  pa sta v celoti  njeno avtorsko delo: režija, scenografija in tekst. Piše pesmi in je avtorica likovnih del, izdeluje nakit in je plodno aktivna v “ustvarjalnici povezovanje skupin”. Izvaja gledališke, likovne in plesne delavnice: kot režiserka amaterske skupine, na rehabilitacijah, aktivih ali posebnih srečanjih namenjenih osebnemu razvoju.

Njeno glavno zanimanje pri delu z vsemi skupinami je ustvarjalno terapevtsko delo z namenom povezovanja skupin ter samouresničevanje posameznika.  Kot specialistka pomoči z umetnostjo ter izkušena mentorica mladim  sodeluje v različnih projektih Inštituta IZIS ter tako razširja  tudi svojo “ustvarjalnico povezovanja skupin”. Je članica strokovnega sveta Inštituta IZIS.

 V zadnjih petih letih si Melita dovoljuje biti taka kot je: to se pozna v njenih likovnih in poetičnih zapisih.  Več o tem lahko preberete na povezavah