IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

KDO SMO

Alenka Lin VRBANČIČ SIMONIČ, univ. dipl. pedagoginja in filozofinja , specialistka pomoči z umetnostjo,  plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/EADMT), logoterapevtka,  strokovna vodja Inštituta IZIS

Kontakt: alenka.lin.simonic@izis.si , 030 799 444 

Alenka Lin Vrbančič Simonič  je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem za področji specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike. Od leta 2000 se kontinuirano izobražuje in deluje na področju pomoči z umetnostjo, integrativne umetnostne terapije  in plesno-gibalne psihoterapije. Je  specialistka pomoči z umetnostjo in plesno-gibalna psihoterapevtka registrirana pri Združenju plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije.*  Svoje znanje, delovanje in osebno izkušnjo je v letih 2018 -2022 obogatila in nadgradila tudi z diplomo  iz logoterapije ( pod mentorstvom dr. Cvijete Pahljina, dr.med, spec.psih, logoterapevtke). 

Ima 25 let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo izvaja  na vseh področjih poklicne usposobljenosti. V okviru javne službe in pooblastil deluje kot svetovalna delavka v vzgoji in izobraževanju, učiteljica in izvajalka dodatne strokovne pomoči, tudi  kot strokovna sodelavka na področju duševnega zdravja in socialnega varstva. Izvaja različne preventivne dejavnosti, tudi oblike neposredne podpore, pomoči in svetovanja otrokom, mladostnikom in odraslim ter pri svojem delu  sodeluje z različnimi strokovnimi službami ter strokovnjaki iz različnih področij.

Je ustanoviteljica in strokovna vodja  Inštituta IZIS, kjer pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Prednostno se posveča izvajanju plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije, izvajanju psihosocialne pomoči in razvoju preventivnih dejavnosti. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in skupinami.  Dejavnosti pomoči z umetnostjo ter plesno-gibalno psihoterapevtska in logoterapevtska znanja vključuje v izvajanje igralnih uric in igralnih intervencij, kjer v okviru zgodnje obravnave združuje prvine preventivnega dela in celostne pomoči otrokom in njihovim družinam. Svoje delo opravlja pod  redno supervizijo, prav tako se kontinuirano izobražuje in strokovno usposablja  na področju psihoterapije, dodatna znanja pridobiva tudi iz  drugih strokovnih področij.  Je avtorica strokovnih člankov in predavateljica, aktivna udeleženka strokovnih posvetov in tudi mednarodnih konferenc. 

Kot aktivna članica  in od junija 2022 tudi predsednica Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov (ZPGPS)* je tudi predstavnica ZPGPS  v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) ,  članica strokovnega sveta SKZP in upravnega odbora SKZP ter delegatka v EADMT (Evropski zvezi za plesno-gibalno psihoterapijo). Je tudi članica Slovenskega društva za logoterapijo – LOGOS**.

Poročena, mati treh deklet. Neutrudna sanjalka in oblikovalka prostorov. Svoj prosti čas rada preživlja z družino in v naravi.

*Slovensko združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov je članica Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo in  polnopravna članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Pogoji za registracijo delujočih plesno-gibalnih psihoterapevtk/psihoterapevtov so usklajeni z zahtevami SKZP, EAP in EADMT.

**Društvo LOGOS je slovensko društvo za logoterapijo, polnopravna članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Peter SIMONIČ, doktor etnoloških znanosti, vodja skupnostnih programov sonaravnega bivanja, predsednik sveta zavoda Inštituta IZIS

Rojen v Mariboru 1969. Vse življenje aktiven v mestnem družbenem in kulturnem življenju. Delal je kot novinar in kulturni organizator. Od 1999 zaposlen na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je doktoriral z analizo praznovanj slovenske državnosti v obdobju tranzicije.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava Politično antropologijo, Ekonomsko antropologijo, Ekološko antropologijo, Aplikativno antropologijo in kulturni menedžment in vodi Magistrski (metodološki) seminar ter vaje Etnologija Evrope. Je Član uredniškega odbora znanstvene revije ARS & HUMANITAS (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), avtor mnogih člankov in knjig, organizator angažiranih projektov ipd. Opravlja raziskovalno delo v različnih projektih ter predava tudi na tujih univerzah. Več o tem si lahko preberete na spodnjih  povezavah:

V Inštitutu IZIS se Peter prednostno osredotoča na sonaravne skupnostne pobude in projekte.  Je predsednik sveta zavoda Inštituta Izis.

Poročen, oče treh deklet. Glasbenik in vrtnar.

Kaja KOLMAN, magistrica profesorica inkluzivne pedagogike, strokovna sodelavka za področje vzgoje, učenja in poučevanja, zgodnje obravnave ter  inkluzivne pedagogike 
Kaja Kolman je magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Svojo poklicno pot je začela na Centru Gustava Šiliha Maribor v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom, trenutno pa je izvajalka dodatne strokovne pomoči v mariborskih vrtcih. Pri svojem delu se srečuje z otroki in mladostniki z raznolikimi močnimi področji in primanjkljaji. Meni, da otroci potrebujejo toplino, varnost in ljubezen, da lahko odkrivajo sami sebe in tako ob pomoči pedagogov rastejo. Pomembni so le pravi pristopi in ideje, ki k temu pripomorejo.

Aktivno deluje na področju vključevanja oseb s posebnimi potrebami in socialno ogroženimi – opravila je več tečajev slovenskega znakovnega jezika (trenutni nivo SZJ4), sodelovala pri projektu vključevanja otrok beguncev v socialno okolje, opravila izobraževanje Govorni razvoj otroka, Disleksija, Grafomotorika, ima licenco za presojevalko za skotopični sindrom …

Redno se izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter si tako pridobiva dodatna znanja za svoje raznoliko delo.

Nina LAZAREVIĆ, mag. profesorica spec. in reh. pedagogike, strokovna sodelavka za področje vzgoje, učenja in poučevanja, zgodnje obravnave ter spec. in rehabilitacijske  pedagogike 

Nina Lazarević je  magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svojo poklicno pot je začela na OŠ Gustava Šiliha Maribor kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v mariborskih vrtcih. Trenutno je zaposlena na OŠ IV Murska Sobota, kjer dela kot strokovna delavka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v vrtcih in osnovnih šolah v Pomurju. Pri svojem delu se srečuje z otroki in mladostniki z raznolikimi močnimi področji in primanjkljaji. Prav zaradi tega je vsak dan nek nov izziv, ki zahteva nove pristope in ideje.

Redno se izobražuje in udeležuje različnih izobraževanj, seminarjev in delavnic ter si tako pridobiva dodatna znanja za svoje raznoliko delo.

Melita GARVAS, prof. likovne pedagogike, specialistka pomoči z umetnostjo, članica strokovnega sveta Inštituta IZIS in strokovna sodelavka za področje pomoči z umetnostjo

Melita  Garvas  živi in dela v mestecu Višnja Gora. V Srednji družboslovni šoli v Ivančni Gorici je imela čudovito podporo mentorjev in sovrstnikov v likovnem in pesniškem razvoju, kar je ugodno vplivalo na njen odnos do ustvarjalnosti. Kar je prejela, podaja naprej – prenaša v svoje delo z mladostniki ter drugimi posamezniki  in skupinami.

Končala je študij likovne pedagogike, od 2006 je specialistka pomoči z umetnostjo – specializirala se je za področji likovnost in drama. Zaposlena je kot vzgojiteljica mladostnikov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu domačega kraja.

Je tudi vsestranska ustvarjalka in umetnica. V okviru KUD Višnje Gore je  režirala  veliko gledaliških predstav,  dve predstavi  pa sta v celoti  njeno avtorsko delo: režija, scenografija in tekst. Piše pesmi in je avtorica likovnih del, izdeluje nakit in je plodno aktivna v “ustvarjalnici povezovanje skupin”. Izvaja gledališke, likovne in plesne delavnice: kot režiserka amaterske skupine, na rehabilitacijah, aktivih ali posebnih srečanjih namenjenih osebnemu razvoju.

Njeno glavno zanimanje pri delu z vsemi skupinami je ustvarjalno terapevtsko delo z namenom povezovanja skupin ter samouresničevanje posameznika.  Kot specialistka pomoči z umetnostjo ter izkušena mentorica mladim  sodeluje v različnih projektih Inštituta IZIS ter tako razširja  tudi svojo “ustvarjalnico povezovanja skupin”. Je članica strokovnega sveta Inštituta IZIS.

 V zadnjih  letih si Melita dovoljuje biti taka kot je: to se pozna v njenih likovnih in poetičnih zapisih.