IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Alenka Lin Simonič; IME INŠTITUTA, SIMBOLIKA IZIS in VIZIJA DELOVANJA

Ime IZIS  se povezuje z vizijo delovanja in značilnostmi dela kot  tudi z vrednotami, ki sem jih  oblikovala in zastavila strokovna vodja Inštituta IZIS Alenka Lin Vrbančič Simonič.  Temelj vsega je  zaupanje v zdravilne moči v človeku samem. Vse navedeno si v Inštitutu IZIS prizadevamo realizirati s sistematičnim delovanjem, ki  temelji tudi v raziskovalnem delu, spremljanju in evalvaciji izvajanih programov.  V   nadaljevanju  vam predstavljam razloge za izbiro imena Inštituta IZIS  in simboliko  IZIS

IZIS KOT AKRONIM in TEMELJ VIZIJE

Ime Inštituta IZIS se je enako kot tudi vizija delovanja Inštituta IZIS porajalo, razvijalo in oblikovalo skozi dobri dve desetletji. Proces iskanja pravega imena je bil ves čas povezan z asociacijami na nekatere besede in besedne zveze kot so:
–  iskrica – upanja, ljubezni, zdravja;
–  luč, svetloba, življenje, razvoj;
– “panta rhei”- vse teče ” in “narava zdravi”;
– “karuna”  – sočutje;
– raziskovanje, učenje;
– ustvarjalnost in “eureka”/odkritje.

Po drugi strani sem se z delom in skozi razvoj strokovnosti vedno bolj osredotočala na nekatere
značilne poteze mojega pristopa k pedagoškemu, preventivnemu in terapevtskem delu. Tako
sem tekom razmišljanja o viziji delovanja Inštituta prišla do bistvenih usmeritev ter osnovnih
dejavnosti svoje vizije strokovnega dela: IGRA – ZDRAVLJENJE – IZOBRAŽEVANJE –
SVETOVANJE.

Ime IZIS danes s  četverico trojnih pomenov  izraža vodilo in vizijo Inštituta IZIS . Ta je, da
so vsi programi in projekti IZIS:

 I – igrivi, iskreni in izvirni;

 Z – zdravilni, zavestni, zanesljivi;

I – integrativni, izkustveni, izobraževalni;

S – srčni, sonaravni in skupnostni.

SIMBOLIKA IZIS

Ime IZIS pa hkrati asociira in evocira tudi nekatere druge, zavestnemu in predvsem analitičnemu umu manj dostopne vsebine in pomene, ki jih je v preteklosti in jih še danes predstavlja tudi egipčanska boginja Izis (tudi Izida, gr. Isis). O tem veliko izvemo predvsem iz del “jungovskih” analitičnih psihologov, npr. Ericha Neumana (Great Mother) in Marion Woodman.

Podobno kot  opiše in predstavi Neuman za arhetip “Velike Matere”, lahko rečemo tudi za življenje in za spoznanje oziroma spoznavanje samega sebe, za odkrivanje smisla in za vse velike življenjske skrivnosti. Tega ne moremo spoznati naenkrat in v celoti, ugledati “samega na sebi”. Lahko pa se “skozi doživljanje in reflektiranje krogov v spirali” približujemo spoznanju in postajamo vedno bolj zavestni različnih pomenov. Se postopoma osvobajamo tega, s čimer smo povsem preplavljeni in hkrati znotraj tega prepoznavamo svetlobo in zavest znotraj nezavednega ter  tako uresničimo del spoznanja “to sem jaz, ki sem, kakršna sem/kakršen sem”.

POMEN IZIS ZA PODPORNO, PREVENTIVNO IN TERAPEVTSKO DELO
V življenju in v naravi se vse  dogaja v ciklih, spiralah in kot ritem. V navezavi na moje delo in vizijo Inštituta IZIS to ime predstavlja tudi vero v “vračanje k naravi” – predvsem in najprej v smislu, da se povežemo z naravnimi ritmi in cikli. Izis, ki predstavlja “veliko maternico” je “središče ustvarjanja”, ki omogoča združevanje nasprotij. Povezana je z ustvarjalnimi ciklusi in hkrati predstavlja enost, povezanost, celovitost/integracijo  ter s tem tudi večno prerajanje: “iz svoje kozmične maternice rojeva čisto vse stvari in kozmična maternica je mesto prenove, obnove in regeneracije. Vedno se lahko vrnemo v njeno črno svetlobo, da se prenovimo in obnovimo svoje energijsko telo.”

Vse to vključuje naravnanost in in odločitev, da opazujemo, se uglašujemo, da ljubeče spoznavamo, sprejemamo in negujemo sami sebe in vsako bitje. To pomeni, da smo pozorni tudi na svoje telo – da skrbimo zanj in  poslušamo, kaj nam sporoča. Da smo spoštljivi, čuječi in dobrohotni – do sebe in do drugih. Vse to hkrati pomeni, da sprejemamo tudi omejitve in šibkosti, sprejemamo staranje, minevanje in izgube. Saj je to  edina pot in način, da lahko rastemo, se razvijamo in polno živimo. Veliko namreč spregledamo in nam ostane nedostopno, kadar vse stavimo le na zavest in um – četudi temu pogosto zmotno rečemo duh – in če se pretirano zaganjamo le naprej in kvišku – tudi kadar to počnemo v želji, da bi rasli in dosegli sonce.

Zdi se mi, da prepogosto pozabljamo, da življenje izvira iz globin, da vsega ni mogoče vedeti in da je spoznanje vedno tudi milost. Potrebno se je znati prepustiti, dopustiti, da bi lahko prejeli.

Ob poglabljanju v simboliko, katere nosilka je Izis, sem veliko razmišljala o naravnem redu, ustvarjalnih ciklih ter o simboliki spiral, ki jih najdemo povsod v naravi in tudi v osnovi strukture DNK. Moja navdih za ime inštituta se torej napaja pri Izis, ki kot “velika zdravilka” predstavlja izvorno energijo matere/življenja, ki je sočutna in skrbna do vseh svojih otrok in je hkrati del vsakega izmed njih (nas). Izis predstavlja torej princip – življenje, življenjsko energijo in razvoj, ki deluje v vsakem človeku. Z vsem, kar nosi in predstavlja, pa lahko podoba in simbolika Izis v nas evocira tudi moč samopreseganja. Ob zavedanju, da je telo posoda duha in da le združena in uglašena omogočata življenje in razvoj, ime IZIS povezujem tudi s tem, kar je V. Frankl, psihiater in utemeljitelj logoterapije, poimenoval “Nezavedno Božje ” v človeku.  Frankl, katerega učenje mi je z osebnim zgledom in strokovnim vodenje približala dr. Cvijeta Pahljina, dr. med. spec. psih., logoterapevtka,  nas s svojim bogatim opusom kot tudi s svojim življenjem in zgledom uči, da je “duh v vsaki celici” ter da se “iz ruševin najbolje vidijo zvezde“. Človeku je v vsaki življenjski situaciji in vsakršnih pogojih dana svoboda izbire stališča, s čimer ima posameznik vedno možnost prestopati meje usodnega in zaživeti v polju svobodnega. Človek je namreč bitje razpeto “med končnostjo in neskončnostjo”: ob nepopolnosti, napakah in omejenosti nam je dana tudi (z)možnost neizmernega razvoja. Le ta vključuje tudi to, da biti človek pomeni biti tukaj in sedaj – čuteče, odgovorno, ljubeče in svobodno. Ne zgolj zase, pač pa tudi in predvsem za drugega.

Z Izis  so se v preteklosti ritualno povezovali s pomočjo plesa in glasbe. Tudi podporni, preventivni in terapevtski programi  IZIS gradijo na ritmu, gibanju, podobi, zvoku. Spodbujajo nebesedni izraz in ustvarjalni proces, pri tem se naslanjajo na “desnohemisferne procese” in vse to povezujejo seveda tudi z besednim izrazom.

VIZIJA, POSLANSTVO in CILJI

Podporni, preventivni in terapevtski programi IZIS spodbujajo ZDRAVILNE MOČI V ČLOVEKU
SAMEM. Podpirajo posameznika pri tem, da te moči aktivira in s tem postane samo svoj zdravitelj in učitelj, se sočutno in odgovorno odloča ter soustvarja. Vse to izraža tudi slogan Inštituta IZIS : DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM.

Inštitut IZIS razvija različne ravni programov, projektov in dejavnosti v javnem interesu na kontinuumu preventiva – podpora – svetovanje – terapija. Vsi programi in projekti gradijo na načelih plesno – gibalne psihoterapije v kombinaciji z drugimi modalitetami psihoterapije in umetnostnih terapij (glasbeno, dramsko, likovno) ter so v skladu s principi sonaravnega bivanja in razvoja skupnosti. Na ta način zavod udejanja specifični prispevek plesno-gibalne psihoterapije in tudi širšega področja pomoči z umetnostjo kot znanstveno utemeljenih interdisciplinarnih strok pri odgovarjanju na potrebe in za udejanjanje koristi za različne ciljne skupine.