IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

DRUŽINSKI IN SVETOVALNO TERAPEVTSKI CENTER IZIDINA IZBA

 

Center, ki od 2019 deluje v okviru Inštituta IZIS , je prvotno geografsko  umeščen v zavetje neokrnjene narave v zaledju Maribora –  “GAJ”.  Zagotavlja varen in ustvarjalen prostor za izvedbo sonaravno in večgeneracijsko usmerjenih projektov, ki podpirajo temeljno poslanstvo zavoda.  Prav tako podpira izvedbo podpornih, preventivnih in terapevtskih programov,  izobraževanj, umetniških in akademskih rezidenc.  Z januarjem 2022 smo program pričeli izvajati tudi v središču Maribor.

V našem centru izvajamo dva programa:

  • DRUŽINSKI MEDGENERACIJSKI CENTER “ŠTIRJE ČASI”  je preventivno-podporni program,  namenjen odgovarjanju na potrebe različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih.  Je tudi prostor za kakovostno krepitev socialnih vlog posameznika, za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj. Ponuja podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter za izboljšanje medsebojnih odnosov in starševskih kompetenc. V okviru program izvajamo  izobraževalne delavnice, pogovore in predavanja za družine, igralne in pravljične urice, rekreativne delavnice in vadbo za starejše, tudi učno pomoč ter počitniške dejavnosti in praznovanja.
  • Program SVETOVALNO-TERAPEVTSKI CENTER “IZIDINA IZBA” 

Program zagotavlja  izvedbo specializiranih storitev in dejavnosti za ranljive skupine ter tudi  izvedbo splošno-preventivnih programov, ki pripomorejo h krepitvi osebnih in socialnih kompetenc uporabnic_kov ter s tem k zmanjševanju njihovih stisk in težav. S tem program prispeva tudi k razvoju življenja v skupnosti.

V okviru programa izvajamo:

– splošno informiranje in svetovanje, z napotitvijo k ustreznim drugim izvajalcem;

– storitve zgodnje obravnave za otroke od 0 do 6 let in njihove družine;

– individualizirano pomoč za šolajoče se otroke (v povezavi z drugimi programi  po  potrebi zagotavljamo tudi učno in drugo dodatno strokovno pomoč);

– specialno-pedagoške in socialno pedagoške storitve in dejavnosti kot del celostne obravnave pri delu z otroki, mladostniki in družinami;

– individualno psihoterapijo za otroke in mladostnike ;

– podporno skupinsko psihoterapijo za otroke in mladostnike ;

– individualno psihosocialno svetovanje in psihoterapijo za odrasle;

– podporne skupine;

– partnersko svetovanje in psihoterapijo;

– skupinsko psihoterapijo (logoterapijo, plesno-gibalno psihoterapijo, likovno terapijo)

Individualna svetovanja in skupinska srečanja v obliki delavnic zagotavljajo varno in podporno okolje za razvoj podpornih medosebnih odnosov, omogočajo razbremenitev in sprostitev, hkrati pa tudi predelavo zahtevnih vsebin in učenje konstruktivnih vzorcev delovanja ter reševanja problemov.

AKTUALNO: DRUŽINSKI IGRALNI DAN

       

V Družinskem svetovalno-terapevtskem centru  izvajamo tudi  program DRUŽINSKI IGRALNI DAN  in sicer  kot:

  • prostočasno-rekreativni program; 
  • preventivno- podporni program;
  • terapevtski program.

Za več informacij  nam pišite na e -naslov info@izis.si  ali pokličite  na tel. 030 799 444

  • Omogočamo tudi SOUPORABO IN NAJEM  PROSTOROV za izvedbo dejavnosti, ki so v skladu z vizijo in poslanstvom Inštituta IZIS.

Naslov: Inštitut IZIS –  Družinski večgeneracijski center IZIDINA IZBA

Sedež: Gaj nad Mariborom 32a, 2354 Bresternica

Kontakt:    tel. 030 799 444

Izidina izba