IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

“AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ”: GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Inštitut IZIS vabi k vpisu v MODUL IZOBRAŽEVANJA S PRVINAMI PLESNO-GIBALNE PSIHOTERAPIJE »AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ«:  GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA Izobraževanje je namenjeno spodbujanju ustvarjalnih potencialov ter krepitvi osebnih in strokovnih kompetenc, za boljše medosebne odnose in… Read More

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, JE SKRB ZA CELO OSEBO.

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – »PRIMUM NON NOCERE« in »CURA PERSONALIS« Skrb, ki podpira in krepi zdravje ter tudi zdravi, je skrb za celo osebo. Udejanja se lahko le v skupnosti in skupnostno. Z upoštevanjem temeljnega načela “ne… Read More

KAJ JE PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA IN KAKO POTEKA

“Vidimo luč, ki se prekriva in meša s sencami; občutimo veselje, ki se poraja iz obžalovanja, sedanjost med preteklostjo in prihodnostjo. Med vsemi nasprotji je občutje gibanja, ki obnavlja jasnost vsake izkušnje.”                                 … Read More

CIKEL DELAVNIC RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA

RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA  je preventivno-podporni program s prvinami plesno-gibalne psihoterapije  in je povabilo v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja. Prostor, kjer (re)kreacija pomeni več kot gibanje. Gre za proces, v katerem vsak zase opuščamo preživeto –… Read More

Alenka Lin Simonič; IME INŠTITUTA, SIMBOLIKA IZIS in VIZIJA DELOVANJA

Ime IZIS  se povezuje z vizijo delovanja in značilnostmi dela kot  tudi z vrednotami, ki sem jih  oblikovala in zastavila strokovna vodja Inštituta IZIS Alenka Lin Vrbančič Simonič.  Temelj vsega je  zaupanje v zdravilne moči v človeku samem…. Read More