IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, JE SKRB ZA CELO OSEBO.

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – »PRIMUM NON NOCERE« in »CURA PERSONALIS« Skrb, ki podpira in krepi zdravje ter tudi zdravi, je skrb za celo osebo. Udejanja se lahko le v skupnosti in skupnostno. Z upoštevanjem temeljnega načela “ne… Read More

KAJ JE PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA IN KAKO POTEKA

“Vidimo luč, ki se prekriva in meša s sencami; občutimo veselje, ki se poraja iz obžalovanja, sedanjost med preteklostjo in prihodnostjo. Med vsemi nasprotji je občutje gibanja, ki obnavlja jasnost vsake izkušnje.”                                 … Read More

IZOBRAŽEVANJE AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ: GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

IZOBRAŽEVANJE  S PRVINAMI PLESNO- GIBALNE PSIHOTERAPIJE AKTIVIRAJ  – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ : GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZA KREPITEV NOTRANJIH VIROV, RAZVOJ KOMPETENC, UVAJANJE NOVIH PRISTOPOV V DELO 18. in 19. 11. 2022, 9. in 10. 12…. Read More

CIKEL DELAVNIC RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA

RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA  je preventivno-podporni program s prvinami plesno-gibalne psihoterapije  in je povabilo v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja. Prostor, kjer rekreacija pomeni več kot gibanje. Pomeni proces, v katerem vsak zase opuščamo preživeto – vse… Read More

Alenka Lin Simonič; IME INŠTITUTA, SIMBOLIKA IZIS in VIZIJA DELOVANJA

Ime IZIS  se povezuje z vizijo delovanja in značilnostmi dela kot  tudi z vrednotami, ki sem jih  oblikovala in zastavila strokovna vodja Inštituta IZIS Alenka Lin Vrbančič Simonič.  Temelj vsega je  zaupanje v zdravilne moči v človeku samem…. Read More