IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Alenka Lin Vrbančič Simonič, psihoterapevtka

V Inštitutu IZIS izvajamo dva psihoterapevtska pristopa: plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo. Psihoterapijo obeh usmeritev izvajam Alenka Lin Vrbančič Simonič, specialistka pomoči z umetnostjo, registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka (ZPGPS / EADMT) in logoterapevtka. Pri delu me vodi zaupanje v zdravilne moči v vsakem posamezniku, vera v ustvarjalnost, svobodo in sodelovanje. Moj psihoterapevtski “credo”, moje vodilo, se glasi : DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM, Več o tem, kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu in za kaj si prizadevam v svoji psihoterapevtski izbi, lahko preberete TUKAJ

Kot strokovnjakinja za področje psihosocialne pomoči in kot psihoterapevtka sem se kalila in zorela 25 let. Temeljno izobrazbo s področja pedagogike in filozofije sem po univerzitetni diplomi (1999) nadgradila s izobraževanjem na področjih specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike (2004 – 2006, zaključen študijski program  izpopolnjevanja za delo z otroki in mladostniki z motnjami vedenja in osebnosti). Zaključila sem tudi podiplomsko specializacijo iz pomoči z umetnostjo/umetnostih terapij, smer gibno-plesna terapija (2000 – 2010). V letih 2010 – 2022 sem se intenzivno dodatno izobraževala in kvalificirala na področju psihoterapije. Sem  v skladu s  standardi Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije  (ZPGPS), Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo (EADMT) in   v skladu s standardi  Inštituta Viktor Frankl na Dunaju, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za psihoterapijio (EAP) certificirana  plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP ZPGPS/ EADMT) in logoterapevtka. 

V 25 letih poklicne poti sem si pridobila bogate izkušnje s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom na področjih socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja :

  • pri delu z otroki in mladostniki z različnimi posebnimi potrebami in njihovimi družinami, tudi na področju zgodnje obravnave majhnih otrok in njihovih družin;
  • na področju paliativne oskrbe in pomoči ob izgubi bližnje osebe, v procesu žalovanja;
  • na področju duševnega zdravja z različnimi ranljivimi skupinami,  tudi pri delu s posameznikih z diagnozo najtežjih duševnih bolezni in njihovimi svojci; 
  • na področju preventive, svetovanja in podpore za celostni razvoj in  osebno rast posameznikom v različnih življenjskih obdobjih.

Pri svojem delu kot članica multidisciplinarnih timov redno sodelujem s strokovnjaki različnih profilov (psihologi, specialni pedagogi, logopedi, delovni terapevti, pediatri, pedo-psihiatri in psihiatri, socialni delavci, psihoterapevti drugih usmeritev). Opravljen imam strokovni izpit za področje socialnega varstva ter strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Od 2019 pod okriljem Inštituta IZIS delujem tudi v zasebni plesno-gibalno psihoterapevtski praksi. Plesno-gibalno psihoterapijo izvajam z otroki in mladostniki, v kombinaciji z logoterapijo tudi z odraslimi posamezniki in skupinami. Plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo izvajam tudi s pari in družinami.

Moj način dela je izrazito interdisciplinaren in multimodalen. Skozi raznoliko dolgoletno prakso in nenehno izobraževanje sem izoblikovala  integrativen umetnostno-terapevtski pristop IZIS (Igra, Zdravljenje, Izobraževanje, Svetovanje). Ob tem, da primarno izhajam iz specifičnih znanj in veščin plesno-gibalne psihoterapije, se pri svoje delu naslanjam tudi na spoznanja drugih psihoterapevtskih šol. Na podlagi večletnega formalnega in neformalnega izobraževanja (1997 – 2022) na področju ustvarjalnosti, pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij v svoje delo vključujem tudi prvine drugih umetnostnih terapij (prvine likovne, glasbene in dramske terapije; integrativno umetnostno terapijo). Znanja s področja različnih modalitet umetnostnih terapij sem pridobila od mednarodno  priznanih strokovnjakov : Olav Skille (glasbena in vibroakustična terapija), Joseph Moreno (glasbena terapija in glasbena psihodrama), Sue Jennings, Ditty Dokter, Martina Jenkyns, Richard Hougham, Zlatko Bastašič (vsi dramska terapija), Pauline Mottram, Marian Liebmann (likovna terapija);  Helen Payne, Hazel Carey, Ineke Kneepkens, Penelope Best,  Miriam Roskin Berger, Gordana Horvat Mahne, Frances Schott-Billmann, Susan Scarth, Bonie Meekums (plesno-gibalna psihoterapija) in Leah S. Bartal (plesno-gibalna psihoterapija, integrativna umetnostna terapija). Opravila sem tudi 3. stopnje izobraževanja ter pridobila certifikat iz diagnostične in terapevtske metode EBL – Emerging Body Language/ Porajajoči se jezik telesa avtorice dr.Marijke Rutten Saris.  Izobraževanje sem opravila pri priznani specialni pedagoginji in EBL strokovnjakinji ge. Elzi Sabolič. Posebna zahvala za raznolike možnosti in  pridobivanje znanja na področju umetnostnih terapij gre dr. Bredi Kroflič, dolgoletni koordinatorici specialističnega študija Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (1996 – 2010), ki je s svojim predanim pionirskim delom ter dodatno koordinacijo odprtega dela programa PZU/UT (stalno strokovno izpopolnjevanje) omogočila dostop do  raznolikega in kvalitetnega izobraževanja in  znanja mnogim strokovnjakom – pionirkam/pionirjem na področju  umetnostnih terapij v Sloveniji. 

Po zaključeni specializaciji za področje pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij, smer gibno-plesna terapija  (2010) sem se kontinuirano in intenzivno izobraževala na področju različnih modalitet psihoterapije.  2018 sem  v Beogradu (RAIP, Žanet Prinčevac de Villablanca, Lidija Vasiljevič) zaključila  uvodno izobraževanje iz analitične psihologije in psihodrame. Psihodrama predstavlja tudi pomemben del moje osebne izkušnje (Studio za raziskavo umetnosti igre, Vladimir Miloševič in Tomi Janežič, 2017/18, 2021/22). 2019 sem  pri priznani plesno-gibalni psihoterapevtki Suzi Tortora (ZDA) zaključila specializacijo iz plesno-gibalne psihoterapije za delo z majhnimi otroki in njihovimi družinami (praktik pristopa Ways of Seeing). 2016 sem opravila  večtedensko izobraževanje s področja čuječnosti (na kognitivno – vedenjski terapiji utemeljen pristop, Moč strokovnjakom, NARA, 2017), nato 2021/22 tudi  34-urni modul /  izobraževanje za uporabo veščin in tehnik vedenjsko kognitivne terapije v šolskem okolju (Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo). 2022 sem zaključila  modul izobraževanja iz art terapije, psihodrame in sociodrame (Jana Damjanov, Center za sociodramo in raziskovanje Novi sad) ).

Kadar se izkaže za potrebno in kadar je to s strani posameznikov sprejemljivo in zaželeno, v psihoterapevtski proces vključujem tudi nekatere specifične telesne tehnike in prvine somatskih terapij (kot so npr. nevro-senzorimotorična integracija in integracija refleksov, ritmična gibanja po metodi dr. Bloomberga). Vse navedeno je namreč lahko zelo koristno in v pomoč pri delu s travmo, tudi pri soočanju s stresom in pri uravnavanju stresnih odzivov. Po potrebi in na podlagi soglasja posameznikov, ki so vključeni v psihoterapevtski proces, se pri svojem delu povezujem tudi z drugimi strokovnjaki. Vse navedeno pomembno bogati moje delo in mi omogoča, da se bolj učinkovito prilagajam potrebam posameznikov in skupin, s katerimi delam. 

Svoje delo  že več kot 20 let  opravljam pod redno supervizijo. V obdobju 2000 do 2010 so bili moji supervizorji  Marina Jenkyins,  Leah Bartal, dr. Onja Tekavčič Grad, Teodora Pečarič Jager, Vinko Kmetič (v programih Slovenskega društva hospic in Šenta,  pri delu v Mladinskem domu Mariboru). Po letu  2010 so  bili  moji supervizorji Marinka Bečela, Heliodor Cvetko (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše); Celine Butte (Hearth of Movement UK); dr. Aleksandra Schuller (avtentično gibanje in ustvarjalna supervizija), dr. Cvijeta Pahljina ( logoterapija, Zavod Žički tabor za duhovno rast), občasno Suzi Tortora (v programu WOS).

Za razvoj osebnih in strokovnih kompetenc psihoterapevta_ke je ključnega pomena tudi redno “delo na sebi” –  to je lastna  osebna izkušnja in proces psihoterapije. Sama sem slednje opravila v  različnih obdobjih svojega življenja in strokovnega usposabljanja  pri različnih  priznanih psihoterapevtih in  v različnih priznanih psihoterapevtskih pristopih, v skupnem obsegu več 600 ur. Ob skupinski  in individualni  plesno-gibalni psihoterapiji pri mednarodno priznanih  plesno-gibalnih psihoterapevtkah  predstavlja pomemben del moje izkušnje še  psihodrama, integrativna psihoterapija,  psihoanalitična psihoterapija ter seveda logoterapija. Z delom na sebi nadaljujem, saj je življenje nenehna sprememba, osebna psihoterapija pa mi pomaga pri odgovarjanju na izzive življenja ter pri vzpostavljanju celostnega ravnovesja.  V tem procesu raziskujem, se učim, razvijam, se preobražam in bogatim. Vse to je zelo pomemben vir za moje vsakodnevno življenje in delo. 

V zadnjih letih svoje plesno-gibalno psihoterapevtsko delo vedno bolj prepletam z logoterapijo. Srečanje z mojo drago, konec leta 2021  preminulo učiteljico dr. Cvijeto Pahljino, se me je globoko dotaknilo. Dr. Cvijeta Pahljina je s svojo strokovnostjo, osebno širino, predanostjo in zgledom posejala semena, ki odpirajo povsem novem poti in razsežnosti. Za to sem ji iz srca hvaležna. 

Vse zgoraj navedeno mi omogoča, da se empatično in učinkovito prilagajam potrebam posameznikov, parov in skupin s katerimi delam. Predvsem pa sem pri svojem delu zavezana najvišjim standardom strokovnega dela in psihoterapijo izvajam v skladu s pogoji ter etičnimi kodeksi  Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo, Združenja plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije in  Društva LOGOS .

Za vsa vprašanja mi lahko pišete – alenka.lin.simonic@izis.si  ali me pokličete  – 030 799 444 .

Prisrčno vabljeni v prostor za čuječe raziskovanje umetnosti življenja . 

Alenka Lin  Vrbančič Simonič

Več 

O PSIHOTERAPIJI

O PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

O LOGOTERAPIJI