IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Alenka Lin Simonič, psihoterapevtka

V Inštitutu IZIS izvajamo dva psihoterapevtska pristopa: plesno-gibalno psihoterapijo in logoterapijo. Psihoterapijo obeh usmeritev izvajam Alenka Lin Vrbančič Simonič, specialistka pomoči z umetnostjo, registrirana plesno-gibalna terapevtka (ZPGTS / EADMT), specializantka logoterapije. Pri delu me vodi zaupanje v zdravilne moči v vsakem posamezniku, vera v ustvarjalnost, svobodo in sodelovanje. Moj psihoterapevtski “credo”, moje vodilo, se glasi : DIHAM, ŽIVIM, PLEŠEM, LJUBIM, Več o tem, kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu in za kaj si prizadevam v svoji psihoterapevtski izbi, lahko preberete TUKAJ .

Kot strokovnjakinja za področje psihosocialne pomoči in kot psihoterapevtka sem se kalila in zorela 25 let. Temeljno izobrazbo s področja pedagogike in filozofije sem po univerzitetni diplomi (1998) nadgradila s izobraževanjem na področjih specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne pedagogike (2003-2005). Zaključila sem tudi podiplomsko specializacijo iz pomoči z umetnostjo (2010). Potem, ko sem se v 2018 skladu s standardi Združenja plesno-gibalnih terapevtov Slovenije  (ZPGTS) in  v skladu s standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) polno kvalificirala za področje plesno-gibalne psihoterapije, sem se odločila za študij še enega psihoterapevtskega pristopa  – logoterapije. Od julija 2020 sem specializantka logoterapije, logoterapijo izvajam pod supervizijo dr. Cvijete Pahljina, dr. med, logoterapevtke. 

V 25 letih poklicne poti se si pridobila bogate izkušnje s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom na področjih socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja :

  • pri delu z otroki in mladostniki z različnimi posebnimi potrebami in njihovimi družinami, tudi na področju zgodnje obravnave majhnih otrok in njihovih družin;
  • na področju paliativne oskrbe in pomoči ob izgubi bližnje osebe ter žalovanja;
  • na področju duševnega zdravja z različnimi ranljivimi skupinami,  tudi pri delu s posameznikih z diagnozo najtežjih duševnih bolezni in njihovimi svojci; 
  • na področju preventive, svetovanja in podpore za celostni razvoj in  osebno rast posameznikom v različnih življenjskih obdobjih;

Pri svojem delu kot članica multidisciplinarnih timov redno sodelujem s strokovnjaki različnih profilov (psihologi, specialni pedagogi, logopedi, delovni terapevti, pediatri, pedo-psihiatri in psihiatri, socialni delavci, psihoterapevti drugih usmeritev). Opravljen imam strokovni izpit za področje socialnega varstva ter strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Od 2019 pod okriljem Inštituta IZIS delujem tudi v zasebni plesno-gibalno psihoterapevtski praksi, od julija 2020 tudi kot specializantka logoterapije. Plesno-gibalno terapijo izvajam z otroki in mladostniki, v kombinaciji z logoterapijo tudi z odraslimi posamezniki in skupinami. Plesno-gibalno terapijo in logoterapijo izvajam tudi s pari in družinami.

Moj način dela je izrazito interdisciplinaren in multimodalen. Skozi raznoliko dolgoletno prakso in nenehno izobraževanje sem izoblikovala lasten integrativen umetnostno-terapevtski pristop IZIS (Igra, Zdravljenje, Izobraževanje, Svetovanje). Ob tem, da primarno izhajam iz specifičnih znanj in veščin plesno-gibalne psihoterapije, se pri svoje delu naslanjam tudi na spoznanja drugih psihoterapevtskih šol. Na podlagi večletnega formalnega in neformalnega izobraževanja na področju ustvarjalnosti, pomoči z umetnostjo in umetnostnih terapij v svoje delo vključujem tudi prvine drugih umetnostnih terapij (prvine likovne, glasbene in dramske terapije; integrativno umetnostno terapijo). Pri svojem delu izhajam tudi iz spoznanj analitične psihologije – za to področje sem leta 2018 v Beogradu zaključila  uvodno izobraževanje iz analitične psihologije. Za delo z majhnimi otroki in njihovimi družinami sem se pri priznani plesno-gibalni psihoterapevtki Suzi Tortora v obdobju od 2017 do 2019 dodatno specializirala iz pristopa plesno-gibalne psihoterapije Ways of Seeing. Svoje plesno-gibalno psihoterapevtsko delo vedno bolj prepletam z logoterapijo. Kadar se izkaže za potrebno in kadar je to s strani posameznikov sprejemljivo in zaželeno, v psihoterapevtski proces vključujem tudi nekatere specifične telesne tehnike in prvine somatskih terapij (kot so npr. nevro-senzorimotorična integracija in integracija refleksov, ritmična gibanja po metodi dr. Bloomberga, refleksna masaža). Vse navedeno je namreč lahko zelo koristno in v pomoč pri delu s travmo, tudi pri soočanju s stresom in uravnavanju stresnih odzivov. Po potrebi in na podlagi soglasja posameznikov, ki so vključeni v psihoterapevtski proces, se pri svojem delu povezujem tudi z drugimi strokovnjaki.

Pri delu mi je v pomoč tudi lastna izkušnja osebne terapije, ki sem je bila deležna v različnih psihoterapevtskih pristopih in s katero tudi nadaljujem, saj je proces osebnega in profesionalnega razvoja za psihoterapevta ključnega pomena. Vse zgoraj navedeno mi omogoča, da se učinkovito prilagajam potrebam posameznikov, parov in skupin s katerimi delam. Predvsem pa si pri svojem delu zavezana najvišjim standardom strokovnega dela in psihoterapijo izvajam v skladu s pogoji Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo, Združenja plesno-gibalnih terapevtov Slovenije in  Društva LOGOS .

Za vsa vprašanja mi lahko pišete – alenka.lin.simonic@izis.si  ali me pokličete  – 030 799 444

Prisrčno vabljeni!

Alenka Lin Simonič

Več 

O PSIHOTERAPIJI

O PLESNO-GIBALNI PSIHOTERAPIJI

O LOGOTERAPIJI