IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

SONARAVNO BIVANJE IN SKUPNOST

GRADIMO SKUPNOST  – SOBIVANJE LJUDI IN NARAVE

V zadnjih desetletjih se je glede na okoljske spremembe in tudi pod vplivom družbene krize, okrepila zavest o omejenih možnostih za stalno rast gospodarstva in hkrati tudi zavest o človekovi odvisnosti od narave.

Včasih se nam zdi, da se kljub okrepitvam  ta zavest le počasi razvija in skrbi nas, ali bo ob uničujočem hrumenju potrošništva, globalizacije in prevlade kapitala nad človekom sploh preživela.  Kljub temu nas aktualna svetovna dogajanja vedno znova silijo k razmisleku. Narava in življenje nas postavljata pred izzive, ki od nas zahtevajo prilagajanje. Prilagajanje, ki ne bo zagotovilo le preživetja najmočnejših in najbogatejših, pač pa takšno prilagajanje, ki odpira vrata specifičnim človeškim vrednotam in potencialom. Med temi izpostavimo SOČUTJE.  Ljubezen, upanje. Blagohotnost in prijaznost. Skrb za bližnje. Modrost, uglašenost, sozvočje, ubranost. Lepoto in dobroto.

Kot pravi pesnik:  “Treba je mnogo preprostih besed kakor: kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.” (Tone Pavček)

Danes smo že priča nekaterim spremembam v odnosu do narave, v nekaterih  pogledih tudi trendom. Pogostejši so pojavi vrnitve meščanov na podeželje, ustanavljanje ekoloških vasi, lokalne oskrbe s hrano. Razvija se  zeleno podjetništvo v energetiki in transportu in spremembe v učnih načrtih na vseh stopnjah izobraževanja.

Med vprašanji, ki si jih zastavljamo in si ji moramo zastavljati,  je tudi to, kako izboljšati kakovost življenja in doseči večjo samooskrbo ter s tem narediti nekaj ne le zase, pač pa tudi za druge in svet, ki nas obdaja. Naslednje pomembno vprašanje: Kako uspešno, ljubeče, človeka vredno sobivati? Sobivati pomeni sobivati z naravo in z ljudmi. Tudi s tisto naravo in tistimi ljudmi, ki so od nas oddaljeni več kot le ovinek, stezo, polje ali ulico. Sobivati z zavedanjem, da smo vsi povezani. Sobivati pomeni razvijati dialog, odpovedati se prevladi, želji po še in več, po moči.

Če se izrazimo metaforično, je ena prvih lekcij, ki se je moramo na tem področju naučiti: (kako) ločiti zrno od plevela. No, k temu sodi tudi to, katera zrna, kdaj, kam in  kako sejati. Velja tako za vrt in njivo kot  za skupnost. Dela je veliko. Potrebno je znanje in delovanje;  vrednote, energija, motivacija, zavzetost.

Ne trdimo, da poznamo rešitve. Imamo pa kompas. Vodilo, smerokaz. Zavedamo se, da  lahko preživimo le v skupnosti. Naši preventivni programi so usmerjeni v razvijanje zdravega življenjskega sloga. Le ta pomeni zadostne količine kakovostne pitne vode in zraka, zdrave prehrane, gibanja na prostem. Zdravo bivalno okolje. Osnovne potrebe, osnovne dobrine. Čist zrak, kakovostna pitna voda  – vse to si  lahko zagotovimo le, če se povežemo kot skupnost in si za to skupaj prizadevamo. Zavedamo se, da je potrebno ozavestiti vire, prepoznati razvojne potenciale, hkrati pa  z vsem tem ustrezno ravnati.

V skladu z vizijo Inštituta IZIS  – da so vsi programi in projekti  IZIS (I igrivi, iskreni in izvirni, Z zdravilni, zavestni, zanesljivi, I –  integrativni, izkustveni,  izobraževalni, S – srčni, sonaravni  in  skupnostni) tudi na tem področju delovanja zasledujemo  naš moto “SONCE, VODA, ZRAK, SVOBODA” – a dodajamo ZA VSE!

Zato  povezujemo, spodbujamo in organiziramo predavanja in delavnice, izvajamo raziskave o socialnih in psiholoških dejavnikih lokalnih ali mrežnih organizacij, predlagamo celostne rešitve za sonaravno in demokratično organiziranje življenja. Pri tem si pomagamo s tradicionalnimi okoljskimi znanji, z obstoječimi socialnimi mrežami in s spoznanji iz znanstvenega sveta.

Da bi bili na tem področju uspešni, potrebujemo še več znanja, a tudi izkušenj, predanosti in energije, potrebujemo sveže poglede in nove ideje. Potrebujemo širino in potrebujemo fokus.  Zato  Inštitut IZIS v okviru svojega delovanja k sodelovanju vabi in združuje botanike, zoologe, ekonomiste, etnologe in terapevte, da bi pomagali pri nastajanju različnih skupnostnih in individualnih pobud za sonaravno bivanje. Posebej velja izpostaviti tudi  pomen medgeneracijskega sodelovanja.

Naše poslanstvo je razvoj programov in projektov, ki gradijo skupnost in podpirajo sonaravno bivanje.  Zato je del naših dejavnosti tudi humanistična in družboslovna dejavnost, v okviru katere  spremljamo in raziskujemo potrebe posameznikov, parov, družin in širših skupnosti. To nam pomaga , da naše program in projekte razvijamo kot odgovor  na prepoznane potrebe  in   glede na  bio-psihološke,  socialne, kulturne, ekonomske in druge specifike časa, družbe in posameznikov, družin, skupnosti in skupin.

Vodja raziskovalne dejavnosti ter projektov na področju razvoja skupnosti in sonaravnega bivanja je dr. Peter Simonič.

Vabimo k sodelovanju in smo veseli vseh, ki “v srcu dobro mislijo” in bi si želeli narediti nekaj tudi za druge in svet, ki jih obdaja.

Več informacij :  info@izis.si