IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

Plesno-gibalna psihoterapija

“Vidimo luč, ki se prekriva in meša s sencami; občutimo veselje, ki se poraja iz obžalovanja, sedanjost med preteklostjo in prihodnostjo. Med vsemi nasprotji je občutje gibanja, ki obnavlja jasnost vsake izkušnje.”                       

  (Irmgard Bartenieff, pionirka plesno-gibalne psihoterapije )

KAJ JE PLESNO–GIBALNA PSIHOTERAPIJA in KAKO POTEKA ?

Plesno-gibalna terapija oziroma psihoterapija (v uporabi sta oba pojma) sodi v skupino ustvarjalnih umetnostnoterapevtskih pristopov, kamor sodijo tudi likovna, glasbena in dramska terapija, v ZDA tudi terapija s pomočjo poezije, vedno bolj se uveljavlja tudi integrativna umetnostna terapija.  Plesno-gibalna psihoterapija je tudi hitro razvijajoča se sodobna psihoterapevtska usmeritev. V Sloveniji je plesno-gibalna psihoterapija eden izmed s strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo priznanih psihoterapevtskih pristopov. Plesno-gibalni psihoterapevti smo zavezani standardom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) , ter tudi standardom Evropske zveze za plesno-gibalno terapijo  (EADMT) ter Evropske zveze za psihoterapijo (EAP

V procesu plesno-gibalne psihoterapije lahko v varnem zavetju psihoterapevtskega odnosa raziskujemo sami sebe in odnose z nam najbližjimi osebami. V plesno-gibalni psihoterapiji poteka to raziskovanje ne le skozi pogovor, pač pa tudi s pomočjo gibanja, ob vključevanju drugih umetnostnih medijev (kot npr. glasba, likovnost, drama,…). Umetnost in ustvarjalnost imata  pomembno vlogo, saj pomembno pripomoreta k aktualizaciji možnosti za zdravljenje in razvoj vsakega posameznika. 

Vse umetnostne terapije v veliki meri poudarjajo multisenzornost –  pomen in vlogo različnih čutov. Plesno-gibalna terapija pa se v še večji meri kot ostali umetnostnoterapevtski pristopi navezuje na telo in gibanje. Gibanje je izredno primerno za izražanje čustev in vseh nezavednih vsebin. Gibanje je v plesno-gibalni psihoterapiji razumljeno predvsem kot prvinski in najbolj »naraven » način komuniciranja, izražanja. Vsako gibanje je potencialno komunikacijsko in v tem leži posebna moč plesno-gibalne psihoterapije. V ospredju je nebesedna komunikacija, ki naslavlja  najgloblje plasti posameznikovega doživljanja in identitete. Proces komunikacije poteka v plesno-gibalni psihoterapiji  kot uglaševanje, zrcaljenje, posnemanje,  izmenjava in izmenjava z dodajanjem. Skozi naraščajočo dinamiko interakcij/e se razvije nebesedni dialog, iz njega vznikajo teme. V procesu plesno-gibalne psihoterapije nebesedno komunikacijo povezujemo s simboli in besednim izražanjem, skozi gibanje odkrivamo različne pomene in smisel.

Posameznik, ki prijaha na terapijo, prinaša v terapevtski prostor in srečanja vsebine oziroma teme kot tudi načine in dinamiko gibanja: on oziroma ona sam/a gibanju in izražanju tudi pripisuje pomene. Za razliko od besedne psihoterapije proces plesno-gibalne psihoterapije v večji meri in bolj intenzivno vključuje različne čutne izkušnje: zaznavanje dotika, toplote, vonja; bližine in oddaljenosti, zaznavanje in občutenje položaja udov/telesa v prostoru, sluh, vid. V procesu plesno-gibalne psihoterapije pozornost usmerjamo na najmanjše in najbolj temeljne gibalne procese: na dihanje in kontrolo dihanja, ritem, drže telesa, položaje in kretnje, mišične napetosti. Gibanje delov telesa in celega telesa je prav tako pomembno kot očesni stik in pozornost. Gibanje je lahko povsem enostavno, preprosto, počasno, zadržano, na mestu, tekoče in nihajoče ali pa dinamično, hitro, sunkovito – vedno pa izhaja iz klienta. Ni »pravilnega » in »nepravilnega« gibanja, ni »napak«. Delo poteka tudi s vključevanjem različnih pripomočkov in materialov, tudi ob vključevanju glasbenih, likovnih, dramskih in drugih umetnostnih prvin (npr. poezije). Gibanje vedno odraža tudi pomene, ki se  navezuje na vsebine in asociacije, ki jih v terapevtski prostor in srečanje prinaša ali znotraj tega odkriva klient. V procesu vznikajo gibalne metafore in simboli, nosilci pomena, ki jih posameznik skozi nebesedno in besedno raziskovanje vedno znova oblikuje v smiselno pripoved. Vse to podpira celostno integracijo posameznika, odkrivanje smisla in razvoj smiselne življenjske orientacije.

Na označeni povezavi lahko preberete več o tem KAKO  PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA POTEKA.

Podobno kot ostale umetnostne terapije se tudi plesno-gibalna psihoterapija razvija na temeljih razvojno psiholoških in odnosnih (objektno-relacijskih), kar povezuje s teorijami o gibanju in teorijami ustvarjalnosti. Utemeljena je v zakladnici spoznanj različnih znanosti, hkrati pa razvija tudi svoje specifične plesno-gibalno psihoterapevtske poteze. Učinkovitost plesno-gibalne psihoterapije je vedno bolj pogosto preverjana in potrjena tudi z različnimi raziskavami. Plesno-gibalna psihoterapija je globoko povezana in utemeljena s sodobnimi spoznanji medosebne nevrobiologije, s spoznanji o razvoju zgodnje navezanosti in spoznanji afektivne in kognitivne nevroznanosti. Pri tem so pomembna tudi spoznanja in teorije o zrcalnih nevronih, telesnem spominu, teorije o razvoju igre in nenazadnje transdisciplinarni pristop pri povezovanju vseh znanosti  od fizike, anatomije, biologije, kemije do humanističnih ved. Pri tem so ključna spoznanja različnih znanstvenih področij o interakciji, komunikaciji in intersubjektivnosti, saj biti človek pomeni biti v odnosu. V zvezi s tem so poudarjene posameznikova odgovornost, motivacija in ustvarjalnost, s tem pa tudi moč in zmožnost za spremembe. 

Plesno-gibalno psihoterapijo v Inštitutu IZIS  izvajam Alenka Lin Simonič, univ. dipl. ped.in  fil, specialistka pomoči z umetnostjo, registrirana plesno–gibalna terapevtka (ZPGTS/EADMT), specializantka logoterapije. Več o meni in o tem kaj me vodi pri mojem psihoterapevtskem delu, lahko preberete na barvno označenih povezavah:

PSIHOTERAPEVTKA Alenka Lin Simonič

Kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu 

Za več informacij pokličite  –  030 799 444  ali mi pišite alenka.lin.simonic@izis.si 

Plesno-gibalni psihoterapevti se  v Sloveniji združujemo v Združenju plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije. Plesno-gibalna psihoterapija je v Sloveniji eden izmed s strani Slovenske krovne zveze priznanih psihoterapevtskih pristopov. Več  o tem, tudi o standardih izobraževanja ter drugih pogojih povezanih z izvajanjem plesno-gibalne psihoterapije oziroma psihoterapije nasploh najdete na spodnjih povezavah.

ZPGTS – Združenje plesno-gibalnih terapevtov Slovenije

SKZP – Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

EADMT – European Association Dance Movement Therapy

EAP – European Association for Psychotherapy