IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

O PSIHOTERAPIJI

KAJ JE PSIHOTERAPIJA?

“Psihoterapija se dogaja v presečišču dveh področij igre: igre pacienta in igre terapevta. Psihoterapija je v bistvu skupna igra dveh ljudi. ..kjer in kadar igra ni mogoča, je naloga terapevta, da pripelje pacienta iz stanja nezmožnosti igranja do stanja, ko se zmore/zna igrati.”

                                                                                       (Donald Woods Winnicott).

PLESNO GIBALNA PSIHOTERAPIJA                                                                 LOGOTERAPIJA

Psihoterapija je znanstvena in strokovna disciplina, ki temelji v celostnem razumevanju človeka. Osnovni namen psihoterapije je lajšanje stiske in trpljenja, ki je del vsakega človeškega življenja. Hkrati psihoterapija spodbuja procese raziskovanja, odkrivanja in spreminjanja. Razširja prostore svobode in krepi ter razvija ustvarjalnost. Vse to je prav tako nekaj specifično človeškega kot sta specifično človeška stiska in trpljenje.

Ob tem, da je znanost in stroka, je psihoterapija tudi umetnost. Psihoterapija je umetnost poslušanja, občutenja, spremljanja, spodbujanja. Je umetnost vživljanja, zamišljanja, predstavljanja, snovanja, negovanja, oblikovanja in so-ustvarjanja. Je umetnost spočetja in rojevanja »novega» človeka – je umetnost metamorfoze, umestnost spreminjanja, umetnost »alkimije«.

Psihoterapija nagovarja edinstvenost in neponovljivost vsakega človeka. V svojem bistvu je psihoterapija poseben in zdravilen odnos med psihoterapevtom in tistim, ki prihaja po podporo in pomoč. Za zdravilni potencial tega posebnega odnosa je ključna igra. Igra kot spontana in ustvarjalna človekova dejavnost namreč nosi v sebi moč raziskovanja in domišljije; je gonilo in orodje razvoja ter na poseben način temelj zdravja.

Poseben odnos med psihoterapevtom in klientom je ključni dejavnik za uspešen izid vsake psihoterapije. Spoštovanje, zaupnost in dosledno varovanje vseh osebnih podatkov ter zagotavljanje varnega fizičnega, psihičnega in socialnega prostora so pomemben predpogoj za psihoterapijo.

Obstajajo različne psihoterapevtske usmeritve, ki vsaka na svoj strokovno utemeljen in specifičen način pristopajo k zdravljenju in lajšanju telesnih, psihičnih in socialnih težav. V Inštitutu IZIS povezujemo spoznanja različnih usmeritev, predvsem pa psihoterapijo izvajamo v medsebojni prepletenosti dveh psihoterapevtskih pristopov: plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije.

Tako plesno – gibalna psihoterapija kot tudi logoterapija se kot stroka, znanost in umetnost razvijata s posebnim poudarkom na prostoru raziskovanja in odkrivanja, svobode in ustvarjanja. V tem prostoru se to, kar vsak posameznik doživlja, občuti, misli in nenazadnje – verjame, srečuje s tem, kar lahko izbira in s tem kar dejansko izbira. V tem prostoru se dogaja srečevanje in hkrati tudi preseganje na videz nepremostljivih nasprotij. To je »tranzicijski prostor« – prostor igre, prostor zdravljenja. In to je prostor, v katerem človek vedno znova odkriva svoj enkratni in neponovljivi smisel ter izreka svoj »da» življenju.

Vabljeni, da vstopite in soustvarjate ta prostor.

Alenka Lin Simonič , univ. dipl.ped. in fil., spec. pomoči z umetnostjo, certificirana psihoterapevtka ( plesno-gibalna psihoterapevtka, R- PGP ZPGPS/EADMT in logoterapevtka)

E-pošta: alenka.lin.simonic@izis.si 

Tel.:  030 799 444