IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

SVETOVALNO – TERAPEVTSKI CENTER IZIDINA IZBA

Program SVETOVALNO-TERAPEVTSKI CENTER “IZIDINA IZBA” 

Program zagotavlja  izvedbo specializiranih storitev in dejavnosti za ranljive skupine ter tudi  izvedbo splošno-preventivnih programov, ki pripomorejo h krepitvi osebnih in socialnih kompetenc uporabnic_kov ter s tem k zmanjševanju njihovih stisk in težav. S tem program prispeva tudi k razvoju življenja v skupnosti.

V okviru programa izvajamo:

– splošno informiranje in svetovanje, z napotitvijo k ustreznim drugim izvajalcem;

– storitve zgodnje obravnave za otroke od 0 do 6 let in njihove družine;

– individualizirano pomoč za šolajoče se otroke (v povezavi z drugimi programi  po  potrebi zagotavljamo tudi učno in drugo dodatno strokovno pomoč);

– specialno-pedagoške in socialno pedagoške storitve in dejavnosti kot del celostne obravnave pri delu z otroki, mladostniki in družinami;

– individualno psihoterapijo za otroke in mladostnike ;

– podporno skupinsko psihoterapijo za otroke in mladostnike ;

– individualno psihosocialno svetovanje in psihoterapijo za odrasle;

– podporne skupine;

– partnersko svetovanje in psihoterapijo;

– skupinsko psihoterapijo (logoterapijo, plesno-gibalno psihoterapijo, likovno terapijo)

Individualna svetovanja in skupinska srečanja v obliki delavnic zagotavljajo varno in podporno okolje za razvoj podpornih medosebnih odnosov, omogočajo razbremenitev in sprostitev, hkrati pa tudi predelavo zahtevnih vsebin in učenje konstruktivnih vzorcev delovanja ter reševanja problemov.