IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

KAKO PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA POTEKA?

Proces plesno-gibalne psihoterapije poteka v veliki meri  nebesedno, s pomočjo gibanja,  hkrati pa nebesedne izkušnje in uvide povezujemo z besednimi.  Za  vključitev v plesno-gibalno psihoterapijo ni potrebno nobeno plesno predznanje ali posebne gibalne sposobnosti oz. spretnosti –  v zvezi s tem  posamezniku ni potrebno v ničemer posebej skrbeti, saj je gibanje prvinski način komuniciranja vseh živih bitij. Potek posameznega terapevtskega srečanja kot tudi celoten proces je odvisen predvsem od posameznika/skupine, zato se način izvajanja kot tudi trajanje in potek posameznih seans in procesov med seboj lahko precej razlikujejo. O ključnih elementih in poteku srečanja se posameznik /skupina in psihoterapevt dogovorijo. Izhodišča za terapijo so vedno potrebe in  želje klienta. Pogosto lahko terapevtsko srečanje sledi strukturi uvod, osrednji del in zaključek.

V uvodnem delu poteka uglaševanje s poudarkom na razvoju občutka varnosti in zaupanja. Uglaševanje se prepleta z ogrevanjem in ozaveščanjem. Začnemo z dihanjem in preprostim gibanjem, ki ju lahko izhodiščno v večji meri vodi ali usmerja terapevt, kasneje pa se gibanje razvija tudi s pomočjo izmenjave vodenja oziroma nastaja v dlje časa trajajočem odnosu/skupini samo. Postopoma se razvija bolj aktivno, intenzivno gibanje – le to lahko bolj ali manj poveča hitrost bitja srca, pospeši dihanje, dvigne krvni tlak in vključuje različne dele telesa. Ogrevanje lahko vključuje izmenjavo napetosti in sprostitve, ozaveščanje dihanja in povezanost dihanja ter gibanja. Lahko se osredotoča na telo (celo telo/deli telesa, kretnje, drže, iniciacija gibanja) in se razvija kot gibanje v osebnem, medosebnem in širšem prostor. Poteka lahko kot gibanje v različnih ravneh, smereh, z ustvarjanjem različnih vzorcev in oblik; v različnem tempu, bolj ali manj tekoče ali zadržano. Gibanje je lahko usmerjeno s strani terapevta in sicer s pomočjo odprtih vprašanj, ki spodbujajo k različnim gibalnim odgovorom.

V osrednjem delu poteka nadaljnje raziskovanje doživljanja in vsebin, ki jih prinaša(jo) posameznik(i). Plesno-gibalni psihoterapevt na podlagi opazovanja klientovega gibanja z lastnimi nebesednimi in besednimi odzivi zastavlja raznolike »izzive«, ki so naravnani na gibe/gibanja, ki izvirajo iz posameznika ali tudi vznikajo na ravni skupinske dinamike ter spodbujajo razvoj tega gibanja oziroma povezanih vsebin in dinamike. Posameznik ima možnost na sebi lasten način, v odnosu do prostora, terapevta, materialov (pri delu v paru in skupini pa tudi v odnosu do drugih udeležencev terapije), preizkušati, raziskovati in reflektirati gibanje celega telesa in delov telesa. Raziskovanje gibanja vključuje različne drže in položaje, gibanje telesa v prostoru in v odnosu do…; hitrost/tempo, različne načine gibanja, ritem, simbolizem. Na ta način poteka spoznavanje in tudi predelovanje doživljanja, občutkov, čustev, podob, stališč, ki vznikajo skozi gibanje in odnose. Proces poslušanja sebe, odpiranja in sporazumevanja z drugim/i poteka s pomočjo ritma, s pomočjo improvizacije ali pa tudi skozi bolj strukturirane dejavnosti. Gibanje se  v osrednjem delu terapevtskega srečanja vedno bolj povezuje s pomeni, razvija se simbolizacija, vznikajo gibalne metafore. To povezuje do tedaj nezavedno z zavestnim ter ob spoznavanju omogoča tudi predelovanje vsebin ter odpira vrata za nove uvid, transformacijo, spremembo.

V zaključnem delu srečanja je v ospredju refleksija in nato »prizemljevanje« oziroma »sidranje« uvidov ter priprava na prehod v vsakodnevno stvarnost. V procesu refleksije in sporazumevanja med psihoterapevtom in klientom oziroma med posamezniki v skupin se oblikuje pripoved, poteka predelovanje vsebin in oblikovanje pomenov. Tudi to lahko poteka na različne načine. Pomembno pa je, da je klient tisti, ki odkriva pomene in smisel. Terapevt je tukaj zato, da mu na različne načine prisluhne, ga spremlja in podpira. 

Iz vidika varnosti klientov in ustreznega poteka plesno-gibalne psihoterapije je ključno, da je psihoterapevt_ka ustrezno usposobljen ter da svoje delo izvaja pod redno supervizijo, tudi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki  (psihologi_ je, socialni delavci_ke, spec. psihiatrije, klinični psihologi …).

Za dodatna vprašanja in pogovor vam je na voljo psihoterapevtka Alenka Lin  Vrbančič Simonič:

e – pošta alenka.lin.simonic@izis.si , tel. 040 799 444  . Več o Alenki Lin lahko preberete TUKAJ.

Kot povabilo v psihoterapevtsko še  odlomek iz psihoterapevtkinega refleksivnega dnevnika: Alenka Lin Simonič: Moj pihoterapevtski credo ali kaj me vodi pri psihoterapevtskem delu.