IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

AKTUALNO

 

Ste se te dni kaj vprašali: “Kaj pravzaprav resnično potrebujem? In česa si resnično želim? In kakšen naj bo moj naslednji korak? Kam sem pravzaprav namenjen/a? “

Morda tudi to:  “Je maska  nepremostljiva ovira? Ali pa jo lahko sprejmem, ker mi omogoča  sodelovanje in srečevanje v istem prostoru, četudi na razdalji?  Mi je ljubše  sodelovanje preko spletne aplikacije ali s pomočjo drugih “tele” komunikacij?  Sem med tistimi, ki jim to morda celo bolj ustreza? Da? Ne ? Morda, a tudi….Ne vem?”

Četudi nič od tega ne drži in se o tem ne sprašujete: Ali kljub temu ne drži, da vsi potrebujemo bližino? Izmenjave, komunikacijo, odnose. Zdrave odnose. 

Kaj pa so zdravi odnosi? A so zdravi odnosi tisti, v katerih se dotikamo? A so vsi dotiki pravi, varni, topli, ljubeči, spoštljivi? Ali je bližina vedno dobra? Ali ni včasih dobra tudi razdalja? Kaj pravzaprav je bližina in kaj je to razdalja? Ali obstaja eno brez drugega?

Da bi lahko bilo nekaj združeno, mora biti najprej ustrezno razločeno. Prevelika bližina je lahko hkrati neskončna razdalja: prepreka, zid. Lahko je breme, ki ne pusti dihati. Lahko je kot  tujek, cunami, potres ali virus. Prevelika bližina je tudi  nespoštljivo vedenje, prestopanje meja in  zanikanje drugega bitja, njegove enkratnosti in edinstvenosti.

Vsako živo bitje  potrebuje svoj prostor pod soncem  – prave pogoje, nego, skrb, pozornost in čas,  da lahko “zavzema prostor”. Se razteza, razširja in krči, diha, raste, živi. Se razvija, pleše, ljubi. Vsako živo bitje si zasluži ter potrebuje spoštovanje in sprejemanje.

Gotovo je danes aktualno vprašanje: Kako ob vseh omejitvah in zahtevani fizični razdalji ohraniti in razvijati  odnose in socialno povezanost? A če dobro pomislimo, je to le en vidik celote. Ko se namreč sprašujemo, “Ali in kako se ti lahko približam, se te dotaknem?” ter “Kako biti blizu, ko si daleč?” – se hkrati neizbežno učimo tudi  o mejah svoje svobode in možnostih izražanja. Spoznavamo različne plasti tega, kako pomembno je biti na ustrezni razdalj ter  zavzeti ustrezno distanco, da smo si lahko blizu. Celo v odnosu do samih sebe. Vsaj malo, tako ali drugače, se soočamo tudi s tem, kako ohraniti svoj prostor. Svoje mesto. To se lahko kaže kot prizadevanje za možnost delovanja. Dela. Preživetja. Možnost, da izrazimo svoje mnenje. Da imamo svoj prav.  Da smo videni, slišani, sprejeti. Podprti. Da čutimo sebe in svet okrog nas  kot ločene, a hkrati povezane entitete.

Da lahko  čutimo vsak  svoj ritem, svoj dih, svojo ustvarjalnost, svoje življenje…. je potrebno čutiti tudi  svet zunaj. Drugega – njegov ritem, dih, korak, tempo, položaj in stališče.  In mu dati prostor, mesto, možnost…Kar vedno pomeni odločitev: odločitev za takšno ali drugačno mesto v  tem ali drugem prostoru; takšen ali drugačen odnos do prostora, takšno ali drugačno držo v odnosu do….. Narediti takšno ali drugačno gesto, poudarek. Posredovati takšno ali drugačno sporočilo, pustiti takšno ali drugačno sled. Vsak jaz je  jaz le v odnosu do ….In kdo bi vedel, kaj je v resnici blizu in kaj je daleč? Kaj je ravno prav blizu in ravno prav daleč: zate, zame, zanj, zanjo?

Kakorkoli obrnemo: vedno in iz vsake situacije se lahko tudi kaj naučimo. Ko ne moremo spremeniti situacije in okoliščin, smo izzvani in imamo priložnost, da spremenimo sebe, je poudarjal Viktor E. Frankl. In da nam, kolikor je le mogoče, uspeva vsaj slutiti smisel trenutka. Ga nato tudi začutiti, mu prisluhniti, ga prepoznati, mu slediti in ga udejaniti.

Tudi v Inštitutu IZIS se sprašujemo, kaj je blizu, kaj je daleč, pa tudi kako in kam naprej. Glede na epidemijo  COVID -19 izvajanje vseh dejavnosti prilagajamo aktualnim ukrepom, kar pomeni, da smo svoje delovanje v zadnjih tednih omejili.  Ob prizadevanjih za dosledno spoštovanje  ukrepov, ki so v veljavi, pa si seveda glede na svoje poslanstvo  prizadevamo tudi za upoštevanje individualnih potreb in želja posameznikov.  In slednje je za vse nas v teh negotovih časih kar velik izziv.  V odgovor na prejeta vprašanja in potrebe ter kot  odgovor  na izzive, ki jih prinašajo trenutne razmere smo naši  ponudbi dodali tudi  nove preventivne in podporne programe  – BITI BLIZU, KO SI DALEČ.  Vabljeni – da bomo lahko to, kaj pomeni biti blizu in kaj daleč odkrivali skupaj.

  •  LOGOTERAPEVTSKA SVETOVALNICA : Brezplačno svetovanje, razbremenilni pogovori ter druge podporne dejavnosti.  Vsak ponedeljek od 14.30 do 16.00 (poteka v majhni skupini s pomočjo spletne aplikacije) in vsak četrtek od 14.00 do15.00 (individualno, poteka po telefonu ali s pomočjo spletne aplikacije) Za vključitev je potrebna predhodna prijava in dogovor (pišite na e-naslov: alenka.lin.simonic@izis.si ).
  • VZGOJA IN STARŠEVSTVO  –   POTOVANJE  DO LUNE IN NAZAJ: Preventivne  umetnostnoterapevtske in logoterapevtske urice za starše malih in velikih otrok so namenjene odkrivanju in negovanju nevidnih niti, ki  nam pomagajo odkrivati nove razsežnosti starševstva in vzgoje. Oblikovane so za starše in v  podporo staršem, a za razvoj stika starši – otrok. Vključujejo  sprostitvene vaje in tehnike za raziskovanje čuječe pozornosti ter “želvje modrosti”. Dejavnosti za razvoj samoregulacije in spoprijemanja, ki jih  kot podporo pri uravnavanju in napetosti ter iskanju rešitev za vsakodnevne izzive ponudimo staršem, dopolnimo in nadgradimo s prilagojeno različico za otroke.  Za “piko na i” in popotnico v svet pa še “duhovna iskrica” ali  pozitivna misel dneva,  ki vam pomaga varno krmariti barko vsakega odnosa  skozi viharje  in mimo čeri do naslednjega varnega pristana. Možnost  individualnih srečanj ali vključitev v podporno skupino (do 5 oseb). Izvajamo s pomočjo spletne aplikacije ali v živo.  
  • “PRIVEŽI SVOJ VOZ NA KAKŠNO ZVEZDO” : Umetnostnoterapevtske in logoterapevtske urice  namenjene vsem odraslim posameznikom, ki si  želijo “pripeti svoj voz na kakšno zvezdo”.  Katera je tista prava, moja? Vesolje je brezmejno, zvezda ni ena sama, pač pa jih je veliko. Na tej poti in v procesu iskanja  in odkrivanja prave zvezde, v procesu  sledenja lastni resnici, si lahko  med seboj pomagamo. Včasih je vse, kar je potrebno, da se  za nekaj minut ustavim ter ustvarim prostor in čas za tisto, kar me kliče in čaka samo name. Le zakaj to pogosto tako težko naredim? Odpiram tuja pisma, moja pa ostajajo  neprebrana. Kdo mi piše? Kaj me kliče in nagovarja danes? Kakšen je  moj odgovor ?  Pridružite se nam in skupaj bomo prisluhnili tišini, se poglobili v neskončna prostranstva neizrekljivega ter odkrivali darove hvaležnosti. 1x tedensko, 90 min.
  • INDIVIDUALNA PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA, LOGOTERAPIJA IN SVETOVANJE: Za dodatne informacije, pogovor ali dogovor glede svetovanja, vključitve v preventivne dejavnosti ali psihoterapevtski proces pišite na alenka.lin.simonic@izis.si ali pokličite 030 301 550. 
  • SKRBIM ZASE : Učinkovit preventivni program za posameznike, ki delujejo v poklicih pomoči.  Podpora timskemu delu, na način da krepimo in podpiramo vsakega posameznika. Kombinacija skupinskega dela in individualne podpore.

Za več informacij glede podpore in pomoči v času epidemije COVID-19 pokličite na 030 301 55o ali pišite na info@izis.si

 

Alenka Lin Simonič: O PSIHOTERAPIJI

“Psihoterapija se dogaja v presečišču dveh področij igre: igre pacienta in igre terapevta. Psihoterapija je v bistvu skupna igra dveh ljudi. ..kjer in kadar igra ni mogoča, je naloga terapevta, da pripelje pacienta iz stanja nezmožnosti igranja do stanja, ko se zmore/zna igrati.”

                                                                                       (Donald Woods Winnicott).

PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA                                                                 LOGOTERAPIJA

Psihoterapija je znanstvena in strokovna disciplina, ki temelji v celostnem razumevanju človeka. Osnovni namen psihoterapije je lajšanje stiske in trpljenja, ki je del vsakega človeškega življenja. Hkrati psihoterapija spodbuja procese raziskovanja, odkrivanja in spreminjanja. Razširja prostore svobode in krepi ter razvija ustvarjalnost. Vse to je prav tako nekaj specifično človeškega kot sta specifično človeška stiska in trpljenje. Ob tem, da je znanost in stroka, je psihoterapija tudi umetnost. Psihoterapija je umetnost poslušanja, občutenja, spremljanja, spodbujanja. Je umetnost vživljanja, zamišljanja, predstavljanja, snovanja, negovanja, oblikovanja in so-ustvarjanja. Je umetnost spočetja in rojevanja »novega» človeka – je umetnost metamorfoze, umestnost spreminjanja, umetnost »alkimije«.

Psihoterapija nagovarja edinstvenost in neponovljivost vsakega človeka. Psihoterapija je v svojem bistvu poseben in zdravilen odnos med psihoterapevtom in tistim, ki prihaja po podporo in pomoč. Za zdravilni potencial tega posebnega odnosa je ključna igra. Igra kot spontana in ustvarjalna človekova dejavnost namreč nosi v sebi moč raziskovanja in domišljije; je gonilo in orodje razvoja ter na poseben način temelj zdravja.

Poseben odnos med psihoterapevtom in klientom je ključni dejavnik za uspešen izid vsake psihoterapije. Spoštovanje, zaupnost in dosledno varovanje vseh osebnih podatkov ter zagotavljanje varnega fizičnega, psihičnega in socialnega prostora so pomemben predpogoj za psihoterapijo.

Obstajajo različne psihoterapevtske usmeritve, ki vsaka na svoj strokovno utemeljen in specifičen način pristopajo k zdravljenju in lajšanju telesnih, psihičnih in socialnih težav. V Inštitutu IZIS povezujemo spoznanja različnih usmeritev, predvsem pa psihoterapijo izvajamo v medsebojni prepletenosti dveh psihoterapevtskih pristopov: plesno-gibalne psihoterapije in logoterapije.

Tako plesno – gibalna psihoterapija kot tudi logoterapija se kot stroka, znanost in umetnost razvijata s posebnim poudarkom na prostoru raziskovanja in odkrivanja, svobode in ustvarjanja. V tem prostoru se to, kar vsak posameznik doživlja, občuti, misli in nenazadnje – verjame, srečuje s tem, kar lahko izbira in s tem kar dejansko izbira. V tem prostoru se dogaja srečevanje in hkrati tudi preseganje na videz nepremostljivih nasprotij. To je »tranzicijski prostor« – prostor igre, prostor zdravljenja. In to je prostor, v katerem človek vedno znova odkriva svoj enkratni in neponovljivi smisel ter izreka svoj »da» življenju.

Vabljeni, da vstopite in soustvarjate ta prostor.

Alenka Lin Simonič , univ. dipl.ped. in fil., spec. PZU,
registrirana plesno-gibalna terapevtka (ZPGS/EADMT),
specializantka logoterapije

Alenka Lin Simonič; IME INŠTITUTA, SIMBOLIKA IZIS in VIZIJA DELOVANJA

Povzetek: Alenka Lin Simonič, univ. dipl. ped.in fil, spec.PZU, registrirana plesno-gibalna terapevtka (ZPGTS/EADMT), ustanoviteljica, direktorica in strokovna vodja Inštituta Izis , vam v nadaljevanju predstavljam  kratko razloge za izbiro imena Inštituta IZIS  in simboliko  IZIS . Ime se povezuje z vizijo delovanja in značilnostmi našega dela kot  tudi z vrednotami, ki so naše vodilo. Pomeni tudi zaupanje v zdravilne moči v človeku samem. Vse navedeno si prizadevamo realizirati s sistematičnim delovanjem, ki  temelji tudi v raziskovalnem delu, spremljanju in evalvaciji izvajanih programov.  

Celoten članek si lahko preberete na spodnji povezavi:

INŠTITUT IZIS – VIZIJA DELOVANJA, IME IN SIMBOLIKA IZIS