IZIS - INŠTITUT ZA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO, POMOČ Z UMETNOSTJO, SONARAVNO BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE info@izis.si 00386 30 799 444

IZOBRAŽEVANJE AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ: GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

IZOBRAŽEVANJE  S PRVINAMI PLESNO- GIBALNE PSIHOTERAPIJE

AKTIVIRAJ  MOTIVIRAJ (RE)KREIRAJ :

GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

ZA KREPITEV NOTRANJIH VIROV, RAZVOJ KOMPETENC, UVAJANJE NOVIH PRISTOPOV V DELO

18. in 19. 11. 2022, 9. in 10. 12. 2022 , 20. in 21. 1. 2023 + dve dodatni vmesni aktivnosti in dodatna zaključna aktivnost (termini po dogovoru).

Zaradi svojih specifičnih teoretskih izhodišč ter praktičnih implikacij predstavlja plesno-gibalna psihoterapija učinkovito podporo razvoju dejavnikov duševnega zdravja iz vidika doživljanja, iz vidika delovanja in iz vidika okolja oziroma konteksta. Gibanje in ustvarjalnost imata v plesno-gibalni psihoterapiji osrednjo vlogo. Gibanje je mogočno komunikacijsko sredstvo. Skupaj z  osredotočenostjo  na aktualne in potencialne vire moči, v kombinaciji z ustvarjalnostjo,  predstavlja pomemben dejavnik  osebnega razvoja ter vir ustvarjalne moči pri delu s posamezniki ter skupinami.

Plesno-gibalna psihoterapija je samostojna psihoterapevtska modaliteta, ki spodbuja razvoj celostnih telesnih povezav ter  omogoča tudi odkrivanje in vzpostavljanje novih povezav med različnimi vidiki doživljanja, spoznavanja in delovanja. Vse navedeno, v  povezavi  z nevrofiziološkimi temelji gibanja in igre, ravnovesjem med aktivnostjo in mirovanjem ter emocionalno regulacijo ob sočasnem razvoju komunikacije in medosebnih odnosov  podpira procese rasti in razvoja ter vodi v odkrivanje in razvoj novih spoznanj, veščin in rešitev.

Modul »AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ« :  GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA  obsega 60 pedagoških ur;  izveden bo  v 3 sklopih/vikendih ( petki 16.00-20.00, zoom; sobote 11.00-18.00 v živo) z dvema vmesnima in dodatno zaključno aktivnostjo (termini srečanj za slednje po dogovoru z udeleženci). Izobraževanje vključuje predavanja in delavnice (36 pedagoških ur), samostojno delo (12 ur), delo v manjših skupinah in konzultacije (12 ur).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Izobraževanje je v prvi vrsti  namenjeno vsem strokovnjakom/strokovnjakinjam in laikom, ki delajo z ranljivimi skupinami  na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva. Primerno je tudi za posameznice_ke, ki izvajajo dejavnost kulturno-umetnostne vzgoje, različne programe telesne vadbe in  sprostitvene dejavnosti ter želijo nadgraditi svoje delo z elementi psihosocialne podpore. Dobrodošli tudi psihoterapevtke_i različnih usmeritev, ki želijo izvedeti več o plesno-gibalni psihoterapiji ali umetnostne_i terapevtke_i, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja integrativne plesno-gibalne psihoterapije.

Izobraževanje je primerno tudi za druge posameznike in skupine (npr. delovne kolektive* ali druge zaključene delovne skupine), ki si želijo pri svojem  delu narediti korak naprej: k odkrivanju novih virov moči, celostni in podporni medsebojni komunikaciji, k vzpostavitvi in ohranjanju notranjega in zunanjega ravnovesja ter večji ustvarjalnosti.

*Za delovne kolektive se izvedba prilagodi glede na potrebe in možnosti (tudi glede na število udeležencev).

KAJ BODO UDELEŽENCI PRIDOBILI?

Udeležba na izobraževanju omogoča osebno izkušnjo nekaterih vidikov plesno-gibalne psihoterapije, kar vključuje nove uvide ter nova znanja in veščine, ki jih bodo udeleženci lahko uporabljali v vsakodnevnem življenju in delu, na vseh področjih svoje  poklicne usposobljenosti.

Udeleženci bodo tekom izobraževanja:

  • skozi lastno izkušnjo pridobili uvid v mehanizme in dinamiko podpornega komuniciranja;
  • spoznali nekatera orodja za razbremenitev in podporo ob pojavu osebnih stisk, za doseganje boljšega uvida v lastno doživljanje, za razvoj spoprijemalnih strategij  ter za odkrivanje učinkovitejših  načinov delovanja;
  • pridobili nova znanja in veščine za  uvajanje novih pristopov, ki temeljijo v znanjih in metodah plesno-gibalne psihoterapije:   za izvedbo  preventivnih dejavnosti na področju duševnega zdravja, vključno z dejavnostmi za razbremenitev in sproščanje ter s poudarkom na  izvedbi  dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja.

Udeleženci prejmejo potrdilo, pisno gradivo in seznam literature/virov.  Izobraževanje predstavlja tudi dober uvod v osebno izkušnjo in nadaljnje izobraževanje na področju plesno-gibalne psihoterapije.

OBSEG IN TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja obsega skupaj 60 pedagoških ur. Od tega predstavlja 36 ur udeležba na predavanjih in delavnicah; 12 ur je samostojno delo, 12 ur predstavlja sodelovanje in delo na daljavo (delo v manjši skupini ter konzultacije).

ČASOVNICA IN POTEK: Izobraževanje poteka v treh strnjenih sklopih  Vsakemu sklopu sledi vmesna aktivnost (oziroma.  tretjemu sklopu zaključna aktivnost), kot je razvidno  iz opisa spodaj.

1.SKLOP : petek, 18. in sobota, 19. 11. 2022

 AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ

 

V petek  od 16. do 20. ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  11.00 – 18.00 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru )
VMESNA AKTIVNOST: Udeleženci_ke načrtujejo, izvedejo in evalvirajo eno dejavnost, kar predstavijo vodji izobraževanja in soudeležencem tekom zoom srečanja v manjši skupini (samostojno delo 4 ure, predstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure, termin za delo v skupini in konzultacije po dogovoru z udeleženci_kami).

 

2.SKLOP: petek, 9. in sobota,10. 12. 2022

 RITEM, GIBANJE, PODOBA, ZVOK

V petek  od 16. do 20. ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  11.00 – 18.00 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru )
VMESNA AKTIVNOST: Udeleženci_ke načrtujejo, izvedejo in evalvirajo eno dejavnost, kar predstavijo vodji izobraževanja in soudeležencem tekom zoom srečanja v manjši skupini (samostojno delo 4 ure, predstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure; termin za delo v skupini in konzultacije po dogovoru z udeleženci).
3. SKLOP : petek, 20. 1. in sobota, 21.1.2023

RITEM, REGULACIJA, RAVNOVESJE, INTEGRACIJA

V petek  od 16. do 20. ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  11.00 – 18.00 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru
ZAKLJUČNA AKTIVNOST:  Zaključne refleksije in evalvacija izobraževanja (zoom srečanja v manjši skupini (samostojno delo 4 ure, predstavitev izvedene dejavnosti/delo v majhni skupini in konzultacije 4 ure; termin za delo v skupini in konzultacije po dogovoru z udeleženci_kami). Udeleženci_ke pripravijo kratko pisno nalogo na izbrano temo (do 3 strani), izbrano temo  predstavijo tekom zoom srečanja v manjši skupini.

 

LOKACIJA: Poslovni in terapevtski prostori INŠTITUTa IZIS  (dolgo ime: IZIS – Inštitut za plesno-gibalno terapijo, pomoč z umetnostjo, izobraževanje in svetovanje, na naslovu  ULICA ŠKOFA MAKSIMILJANA DRŽEČNIKA 6, 2000 MARIBOR (3. nadstropje, dostop tudi z dvigalom).

CENA IN POGOJI PLAČILA:

Cena celotnega  izobraževanja je 420 evrov za posameznega udeleženca. Cena vključuje pisno gradivo in potrdilo o udeležbi. Ob enkratnem plačilu  cene celotnega izobraževanja do dogovorjenega datuma ( pred izvedbo) priznamo 10% popust. Plačati je mogoče tudi v treh mesečnih obrokih in sicer je rok  za plačilo posameznega obroka dan pred pričetkom  izvedbe posameznega sklopa.

PRIJAVE: Prosimo, izpolnite PRIJAVNICO, ki je dostopna TUKAJ. Izpolnjeno prijavnico prosim posredujte na naslov: alenka.lin.simonic@izis.si

Na podlagi prejete prijave vam bomo, upoštevajoč izbran način plačila, posredovali račun. Kotizacijo (oziroma dogovorjeni obrok) je potrebno poravnati do pričetka izobraževanja (v primeru plačila na obroke: posamezen obrok dan pred pričetkom posameznega sklopa).

Prijavnica AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ- REKREIRAJ  Prijavnica AMR

IZOBRAŽEVANJE AKTIVIRAJ MOTIVIRAJ REKREIRAJ